Test Çöz,3.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2015 Salı 18:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8847
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında


 

Yandaki devreye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A

Seri bağlı devreye ampul eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar.

 • BSeri bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç azalır.
 • CSeri bağlı devreye ampul eklenmesiyle devredeki akım artar.
 • DSeri bağlı devreye pil eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar.

1.Soru

Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampullerin tamamı seri olarak bağlanmıştır? 
 

 • AA
 • BB
 • CC
 • DD

2.Soru

Devremizi çalışır hâle getirip ampul üzerindeki gerilimi ve akımı ölçmek için voltmetre ve ampermetreyi devrenin hangi noktalarına bağlamamız gerekir?

 • A

Ampermetre A - C Voltmetre C - D

 • BAmpermetre C - D Voltmetre A - C
 • CAmpermetre A - B Voltmetre A - C
 • DAmpermetre C - D Voltmetre A – B

3.Soru


 

(Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A

Seri bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımlar eşittir.

 • BParalel bağlı özdeş iki lambanın parlaklığı, seri bağlı iki lambanın parlaklığından azdır.
 • CParalel bağlı ampullerin dirençlerinin toplam değeri, en küçük direncin değerinden küçüktür.
 • DSeri bağlı ampul sayısı arttıkça toplam direnç azalır.

4.Soru


 

(Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A

Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç artar.

 • BParalel bağlı ampullerin bulunduğu devrede, ampul sayısı artarsa ampullerin parlaklığı artar.
 • CParalel bağlı ampullerin her birinin uçları arasındaki gerilim aynıdır.
 • DSeri bağlı devreden bir ampul çıkartılırsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.

5.Soru


 

X ve Y cisimleri yalıtkan iple asıldıktan sonra serbest bırakıldığında 1. şekildeki gibi dengede kalıyor. 2. şekildeki gibi bir yalıtkan zemin üzerinde Y ve Z cisimleri serbest bırakıldığında ise ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre cisimlerin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A

X +> Y+> Z -

 • BX - >Y - >Z +
 • CX +> Y +> Z +
 • DX +> Y -> Z +

6.Soru

2.Yüklü bir cisim, önce I. elektroskobun topuzuna
 

yaklaştırılıyor, sonra II. elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

I. elektroskobun yaprakları daha da açılırken II. elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.

I. elektroskop “-” yüklü olduğuna göre yüklü cisim ve II. elektroskobun başlangıçtaki yüklerinin türü nedir?

 • A

Yüklü cisim + II. Elektroskop -

 • BYüklü cisim - II. Elektroskop +
 • CYüklü cisim - II. Elektroskop nötr
 • DYüklü cisim - II. Elektroskop

7.Soru


 

Yukarıdaki etkinliğe göre M ve N cisimlerinin yükleri için hangisi söylenebilir?

 • A

M ve N cisimleri farklı cins yükle yüklüdür.

 • BM ve N cisimleri aynı cins yükle yüklüdür.
 • CM cismi yüklü N cismi nötrdür.
 • DHer iki cisim de nötrdür.

8.Soru

Negatif yüklü K küresi, 1. Şekildeki gibi iletken telle toprağa bağlı metal A küresine yaklaştırılıyor. Pozitif yüklü L küresi, iletken telle toprağa bağlı metal B küresine 2. şekildeki gibi yaklaştırılıyor.

Buna göre;

I. A küresinden toprağa “-” yükler gider.

II. B küresinden toprağa “+” yükler gider.

III. B küresinin toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırılırsa B küresi negatif yüklenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 • A

Yalnız I

 • BI ve II
 • CI ve III
 • DII ve III

9.Soru


Özdeş piller ve ampullerle kurulmuş aşağıdaki devrelerin hangisinde elektrik akımının yönü doğru gösterilmiştir?

 

 • A

Yalnız I

 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DIII ve IV

10.Soru

Gerilim (V) - Akım (A) grafi ğinde K, L ve M iletkenlerinin dirençleri arasındaki ilişki nedir?

 • A

RK > RL > RM

 • BRM > RL > RK
 • CRL > RK > RM
 • DRM > RK > RL

11.Soru


 

Yandaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir.

Buna göre ampullerin parlaklıkları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?

 • A

L > M

 • BK = L
 • CM > K
 • DM = N

12.Soru


 

Özdeş ampuller kullanarak 1. Şekildeki gibi bir devre kuran Seden, ampermetrenin 10 amperi gösterdiğini gözlemliyor. Daha sonra devreye ampul ilave ederek 2. şekildeki gibi bir devre kuruyor. Buna göre devreden geçen akım değeri kaç A olur?

 • A

0

 • B5
 • C10
 • D15

13.Soru


 

Yandaki ampermetre ve voltmetrede görülen değerler, geçen akımı ve iletkenin uçları arasındaki gerilimi gösterdiğine göre iletkenin direnci kaç ohm’dur?

 • A

2

 • B3
 • C10
 • D20

14.Soru


 

Özdeş ampullerden oluşan, şekildeki devrede L ampulü patlarsa K ve M ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?

 • A

K Artar. - L Değişmez.

 • BK Değişmez. - L Değişmez.
 • CK Azalır. - L Azalır.
 • DK Artar. - L Artar.

15.Soru

Direnci 22  olan bir iletkenin iki ucu arasına 220 V gerilim uygulandığında iletken üzerinden geçen akım şiddeti kaç A olur?

 

 • A

0,1

 • B1
 • C10
 • D100

16.Soru

Laboratuvarda yapılan bir deney sırasında pozitif yüklü cam çubuk, negatif yüklü elektroskobun topuzuna dokundurulduğunda, yaprakların önce kapanıp sonra açıldığı gözlenmiştir. Bunun nedeni;

I. Cismin yükünün elektroskobun yükünden küçük olması

II. Cismin yükünün elektroskobun yükünden büyük olması

III. Cismin yükünün elektroskobun yüküne eşit olması durumlarından hangisi ya da hangileridir?

 • A

Yalnız I

 • BYalnız II
 • CI - III
 • DII – III

17.Soru

Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hem de ışık etkisi birlikte gözlenir?

 • A

Kapı zili

 • BAmpul
 • CPil
 • DHesap makinesi

18.Soru

Bir A cismi B’ yi itiyor. C’ yi çekiyor. C cismi de D’ yi itiyor. D’ nin yükü (+) ise A ve B’ nin yükü nasıldır?

 • A

A (+) , B (-)

 • BA (+) , B (+)
 • CA (-) , B (+)
 • D A (-) , B (- )

19.Soru


 

Bir öğrenci ipekli kumaşa sürterek (+) yükle yüklediği cam çubuğu aliminyum kağıttan oluşturduğu küçük küreciğe dokunduruyor.

Kürenin (+) yükle yüklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Cam çubuğun (+) yükle yüklenmesi

 • BCam çubuğun (-) yük vermesi
 • CKürenin (-) vermesi
 • D Kürenin (+) yük alması

20.Soru