Test Çöz,Atatürk ve İletişim Değerlendirme Testi, Atatürk ve İletişim Testi, Atatürk ve İletişim Testi, Atatürk ve İletişim Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Atatürk ve İletişim Kazanımları, Atatürk ve İletişim Kazanım Testi, Atatürk ve İletişim Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve İletişim Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
21567
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

I- İrade-i Milliye Gazetesi
II- Türk Tarih Kurumu
III- Anadolu Ajansı
Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan hangileri, onun iletişime önem verdiğini gösterir?

 • AI
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI ve III

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün iletişime önem verdiğini kanıtlayan bir uygulamadır?

 • AMedeni Kanun’un kabulü
 • BAnadolu Ajansının kurulması
 • CTürk Tarih Kurumunun açılması
 • DGeometri ve tarih kitapları yazması

2.Soru

19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatan M. Kemal, Anadolu’da girişilen bu hareketin sesini duyurmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?

 • Aİrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
 • BAnadolu Ajansının Kurulması
 • CHakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
 • DTürk Tarih Kurumunun kurulması

3.Soru

Milli mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir.
Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

 • ATRT
 • BAnadolu Ajansı
 • Cİstanbul radyosu
 • DCeride-i resmiye

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu ifade etmektedir?

 • AToplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği genel düşünce
 • BKitlesel boyutta ileti dağıtabilen bir araç
 • CKişinin başkasına zarar vermeden dilediğini yapabilmesi
 • DGazete dergi gibi belirli sürelerle çıkan yazılı ve basılı araçlar

5.Soru

Anadolu Ajansı, 12 Nisan 1920'de Atatürk'ün öncülüğünde Ankara’da kurulmuştur.
M. Kemal Anadolu Ajansını kurarak aşağıdakilerden hangisini önlemiştir?

 • AYabancı kaynaklar tarafından halk arasında yayılan yalan haberler
 • BHalkın haber alma özgürlüğü
 • CHalkta Millî Mücadele bilinci oluşması
 • DMesajların kısa sürede çok kişiye ulaşması

6.Soru

Hakimiyet-i Milliye gaze­tesi ulusal bağımsızlık savaşının ve devletin sözcüsü olarak 10 Ocak 1920 tarihinde Atatürk tarafından kuruldu. İnkılapları destekleyen Anadolu basınından alıntılara da sayfalarında yer verdi.
Verilen bilgilerde, Hakimiyet-i Milliye gazetesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemlştir?

 • AYayın hayatına hangi şehirde başladığına
 • BKimin tarafından kurulduğuna
 • CHangi tarihte kurulduğuna
 • DNe tür haberlere yer verdiğine

7.Soru

Mustafa Kemal, milli mücadele yıllarında meyda­na gelen gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için bazı basın ve yayın organlarında genelgeler ve beyannameler yayınlamıştır .
Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yılla­rında yayın yapmamıştır?

 • Aİrade-i Milliye Gazetesi
 • BTürkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurumu
 • CAnadolu Ajansı
 • DHakimiyet-i Milliye Gazetesi

8.Soru

Atatürk çağdaşlaşma yolunda ilerleyen Türk toplumunu ikna etmek ve kamuoyu oluşturmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır.
Bu yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • AKitle iletişim araçlarının kullanılmasının engellenmesi
 • BBaskı ve şiddetin uygulanması
 • CBasın yoluyla halkta bilinçlenmenin oluşması
 • DÖzel yaşamda sınırlamaların getirilmesi

9.Soru


 

Atatürk, Milli Mücadele yıllarında bazı yayın organlarının Milli Mücadele'ye zarar verici yayınlar yaptığını görünce, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Anadolu Ajansı'nı kurdurmuştur.
Bu bilgilere göre Atatürk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • AAnadolu'da meydana gelen gelişmeler hak­kında halkı doğru bilgilendirmek istemiştir.
 • BSadece iletişim alanında yenilikler yap­mıştır.
 • CZor şartlarda bile iletişime önem vermiştir.
 • DHalkı, Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmek istemiştir.

10.Soru