Test Çöz,7. sınıf atatürkten milletimize armağan testi, 7 sınıf sosyal bilgiler atatürk ve iletişim test, 7 sınıf sosyal bilgiler atatürkün iletişime verdiği önem test,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürkten Milletimize Armağan Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Nisan 2019 Pazar 07:48
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1098
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir?

A) Cumhuriyet

B) Meclis

C) 19 Mayıs

D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye olan inancı sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Kurtuluş Savaşı

B) Cumhuriyet’in ilanı

C) Lozan Barış Anlaşması

D) Erzurum Kongresi

 

3. Mustafa Kemal Atatürk’ün hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmesine neden olan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magna Carta

B) I.Dünya Savaşı

C) 12 Mart Ayaklanması

D) Fransız İhtilalı

 

4. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişahlık yönetimini zor durumda bırakmak.

B) Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak.

C) Cumhuriyet yönetimine geçmek.

D) Osmanlı devletinde ayaklanma çıkarmak.

 

5. Birinci Dünya Savaşı sonrası Millî Mücadele’nin başlarında Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplamasının asıl amacı hangisidir?

A) Millî Mücadele’nin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamak.

B) Demokrasi ve Cumhuriyet düşüncesini yaymak.

C) Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak.

D) Padişahlık yönetimine hemen son vermek.

 

6. Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu
üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmuştur?

A) Çoğulcu Demokrasi

B) Doğrudan Demokrasi

C) Yarı Doğrudan Demokrasi

D) Temsili Demokrasi

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketinin ilk yayın organıdır?

A) Tevhidi Tedrisat

B) Hâkimiyet-i Milliye

C) İrade-i Milliye

D) Hıyaneti Vataniye

 

8. Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i
Milliye isimlerinin verilmesinin sebebi hangisidir?

A) Millî Egemenlik düşüncesini yaymak.

B) Padişahlık yönetimini güçlendirmek.

C) Kurtuluş Savaşı ile ilgili halkı bilgilendirmek.

D) Cumhuriyet yönetimine geçmek.

 

9. Henüz Millî Mücadele devam ederken BMM’nin açılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir ordu kurulması.

B) Devlet yönetiminin belirlenmesi.

C) Savaşın gerekçelerinin millete kabul ettirilmesi.

D) Millî iradenin hayata geçirilmesi.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde demokrasiyi uygulamak için yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

A) TBMM’yi açmak.

B)Cumhuriyeti ilan etmek.

C) Soyadı kanununu çıkarmak.

D)Kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermek.

 

11. Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi
ilkeleriyle ilişkilendirilebilir?

A) Eşitlik ve katılım

B) Özgürlük

C) Milli egemenlik

D) Çoğulculuk

 

12. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

A) Cumhuriyet yönetimine geçilmesi için.

B) Demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için.

C) Milli birlik ve beraberliğin sağlanması için.

D) Farklı düşünceleri engellemek için.