Test Çöz,Atomun Yapısı Konu Değerlendirme Testi, Atomun Yapısı Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Atomun Yapısı Kazanım Testi, Atomun Yapısı Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Atomun Yapısı Süreç Değerlendirme Testi, Atomun Yapısı Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri Atomun Yapısı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Agustos 2015 Pazar 21:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
42560
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıda verilenlerden hangisi bir element mölekülüdür?

 • AO ²
 • BB²O
 • CCO²
 • DCO

1.Soru

Atomun yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • ABir atom elek tron aldığında negatif (-) yüklü iyon durumuna geçer.
 • BElektronlar atomun enerji seviyelerindeki pozitif (+) yüklü iyon durumuna geçer.
 • CElektronlar atomun enerji sevielerindeki pozitif (+) yüklü taneciklerdir.
 • DNötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşikler için ortaktır?

 • ASaf maddelerdir.
 • BFarklı cins atomlardan oluşurlar.
 • CTek cins atom içerirler.
 • DKimyasal yollarla daha basit maddelerle ayrışabilirler.

3.Soru

Nötr bir atomdan pozitif (+) yüklü iyon oluşması için; 
1. Nötron vermelidir. 
2. Elektron vermelidir. 
3. Elektorn almalıdır. yargılardan hangileri doğrudur?

 • AYalnız 1
 • BYalnız 2
 • C1 ve 2
 • D2 ve 3

4.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yüksüz bir atom için doğru değildir?

 • AElektron ve proton sayısı eşittir.
 • BKütle numarası proton ve nötron sayısının toplamına eşittir.
 • CElektronlar çekirdekteki çekim kuvvetiyle tutarlar.
 • DProton sayısı elektron sayısından fazladır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atomdan küçük taneciklerden değişdir?

 • ANötron
 • BMolekül
 • CProton
 • DElektron

6.Soru

Bir atomun kütlesi ile ilgili; 
1. Proton ve elektronların toplamıdır. 
2. Elektron ve nötronların toplamıdır. 
3. Proton ve nötronların toplamıdır. 
yargılardan hangileri doğrudur?

 • AYalnız 1
 • BYalnız 2
 • CYalnız 3
 • D1, 2 ve 3

7.Soru

Atom için ; 
1. Atom  mikroskopla görülemez. 
2. Maddenin yapı taşıdır. 
3 . Bileşerek mölekülü oluştururlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A1 ve 2
 • B1 ve 3
 • C2 ve 3
 • D1, 2 ve 3

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacıklardan değildir?

 • AProton
 • BNötron
 • CElektron
 • Dİyon

9.Soru


 

Nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AProton sayısı elektron sayısı eşittir.
 • BNötron sayısı elektron sayısına eşittir.
 • CProton sayısı nötron sayısına eşittir.
 • DNötron sayısı proton sayısından fazladır.

10.Soru