Test Çöz,7.Sınıf Avrupada Uyanış, 7.Sınıf Avrupada Uyanış anlama testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış anlatımı testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış bilgi testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış bilgisi testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış çalışma testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış değerlendirme testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış etkinlik testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış kavrama testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış kazanım testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış konu testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış öğrenme testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış öğretimi testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış ölçme testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış ön bilgi testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış pekiştirme testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış sonuç değerlendirme testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış sonuç testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış sunumu testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış süreç testi, 7.Sınıf Avrupada Uyanış test etkinliği, 7.Sınıf Avrupada Uyanış testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etkileniyor Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 22:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5503
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) İlk kütüphaneler açıldı. 
B) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur. 
C) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. 
D) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır. 
Soru 2 
Matbaanın ve kağıdın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Coğrafi keşiflere 
B) Ticaretin gelişmesine 
C) Bilginin hızla yayılmasına 
D) Dinde reformlar yapılmasına 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerindendir? 
A) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri 
B) Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi 
C) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi 
D) Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi 
Soru 4 
Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ne denir? 
A) Aydınlanma Çağı 
B) Sömürgecilik Çağı 
C) Orta Çağ 
D) Bilim Çağı 
Soru 5 
“XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupalılar İslam dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmekle kalmamış aynı zamanda bunları geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanılması Avrupa’da XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur.” Avrupalıların doğudaki bilim ve gelişmelerden yararlanmalarına sebep olan olay hangisidir? 
A) Reform Hareketleri 
B) Coğrafi Keşifler 
C) Haçlı Seferleri 
D) Rönesans 
Soru 6 
“Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir? 
A) Sömürgecilik 
B) Keşifler 
C) Rönesans 
D) Reform 
Soru 7 
“12 Ekim 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasındaki Bahama Adaları’na ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Fakat ulaştığı yerin Amerika kıtası olduğunun farkında değildi. O, yola çıkış hedef olan Hindistan’a ulaştığını sanıyordu.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ünlü denizci hangisidir? 
A) Santa Maria (Santa Maria) 
B) Kristof Kolomb’tur (Kıristof Kolomp) 
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
D) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur? 
A) Coğrafi Keşifler 
B) Sömürgecilik Yarışı 
C) Fransız İhtilalı 
D) Sanayi İnkılâbı 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi değildir? 
A) İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması. 
B) Avrupa’daki sömürgecilik yarışı. 
C) İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması. 
D) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi. 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 
B) Yalova'da kâğıt fabrikası açıldı. 
C) Çini fabrikası kuruldu. 
D) İlk matbaa kuruldu. 
Soru 11 
“Rönesans Dönemi’nde klasik eserler ve İncil farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böylece Avrupalılar İncil’i daha iyi anladılar ve İncil’de yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. Coğraf keşifler ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kilisenin öğrettiklerini sorgulamaya başladı. Böylece insanlar kilisenin endüljans (cennetten arsa satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamalarına karşı çıkmaya başladı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Reform hareketlerine 
B) Sömürgeciliğin yayılmasına 
C) Rönesans’a 
D) Aydınlanma çağının başlamasına 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir? 
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
B) Marco Polo (Marko Polo) 
C) Magellan (Macellan) 
D) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi kültür, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır? 
A) Yazının icadı 
B) Coğrafi keşifler 
C) Dinde reform hareketleri 
D) Matbaanın bulunması 
Soru 14 
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir? 
A) Viyana Kuşatması 
B) Balkan Savaşları 
C) Kanal Harekâtı 
D) Osmanlı- Rus Savaşı 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’nın doğudan almak zorunda kaldığı ürünlerden birisi değildir? 
A) Şeker 
B) Tuz 
C) Baharat 
D) İpek 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir? 
A) Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı. 
B) Avrupa’da burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluştu. 
C) Doğu ülkeleri bilim ve sanat yönünden gelişti. 
D) Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur. 
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur. 
C) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir. 
D) Çini atölyeleri açılmıştır. 
Soru 18 
“İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 
A) Coğrafi keşifler 
B) Yeni icatlar 
C) Reform hareketleri 
D) Sömürgecilik yarışı 
Soru 19 
“XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması, teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.” Bu durum hangisine sebep olmuştur? 
A) Fransız İhtilalı 
B) Reform Hareketleri 
C) Sanayi İnkılabı 
D) Sömürgecilik Yarışı 
Soru 20 
“XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını ziyaret etmişti. ”Travels” (Seyahatler) adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıların keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.” Yukarıdaki betinde anlatılan ünlü gezgin hangisidir? 
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
B) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
C) Marco Polo (Marko Polo) 
D) Magellan (Macellan)