Test Çöz,7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine konu testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine kavrama testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine kazanım testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine öğrenme testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine çalışma testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine değerlendirme testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine öğretimi testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine test etkinliği, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine anlatımı testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine sunumu testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine etkinlik testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine bilgi testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine pekiştirme testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine bilgisi testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine süreç testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine anlama testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine ön bilgi testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine sonuç testi, 7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine sonu

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinin Kuruluşu Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2018 Pazar 23:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
20231
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.

B) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.

C) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

D) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?

A) Süleyman Şah

B) Ertuğrul Bey

C) Osman Bey

D) Orhan Bey

 

3. Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?

A) Malazgirt Savaşı

B) Kösedağ Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Koyunhisar Savaşı

 

4. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?

A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.

B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.

C) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.

D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.

 

5. “Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda
güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini
kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla
uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur”
denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?

A) Ekonomik avantaj

B) Siyasi avantaj

C) Coğrafi avantaj

D) Psikolojik avantaj

 

6. “Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan
dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek
zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı
avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile
yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler
arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum
doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih
etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?

A) Ekonomik avantaj

B) Siyasi avantaj

C) Coğrafi avantaj

D) Psikolojik avantaj

 

7. Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri
verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?

A) Denize kıyısı yoktur.

B) Moğol baskısından uzak konumdadır.

C) Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.

D) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.

 

8. Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?

A) 1258

B) 1288

C) 1299

D) 1452

 

9. Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?

A) Karacahisar’ın fethi

B) Kösedağ Savaşı

C) Bursa ve İznik’in fethi

D) İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması

 

 

10. Osmanlı Devleti’nin  Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?

A) Rumeli Hisarı

B) Çimpe Kalesi

C) Anadolu Hisarı

D) Karacahisar Kalesi

 

11. “İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?

A) Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.

B) Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.

C) Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.

D) Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.

 

12. Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?

A) Ertuğrul Bey

B) Osman Bey

C) Orhan Bey

D) II. Murat

 

13. aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?

A) Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.

B) Bursa’yı alınca başkent yaptı.

C) Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).

D) İlk Osmanlı parasını bastırdı.

 

14. ■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.
■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.
■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.
■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.
■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

A) II. Murat Dönemi

B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi

D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

15. ■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.
■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.
■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.
■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.
■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

A) II. Murat Dönemi

B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi

D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

16. ■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.
■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.
■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.
■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.
■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

A) II. Murat Dönemi

B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi

D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

17.

·         Bursa’yı fethederek başkent yaptı.

·         Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.

·         İznik ve İzmit alındı.

·         Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.

·         Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.

·         Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.

·         İlk kez divan teşkilatını kurdu.

·         İznik’te ilk medreseyi açtı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

A) Orhan Bey

B) Osman Bey

C) Ertuğrul Bey

D) I. Murat

 

18.

·         Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.

·         Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.

·         Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.

·         I. Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.

·         İlk defa “sultan” unvanını kullandı.

·         İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.

·         Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

A) Orhan Bey

B) Osman Bey

C) Ertuğrul Bey

D) I. Murat

 

19. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?

A) II. Murat Dönemi

B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi

D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

20. Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?

A) II. Murat Dönemi

B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi

D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi