Test Çöz,bilim teknoloji ve toplum, bilim teknoloji ve toplum anlama testi, bilim teknoloji ve toplum anlatımı testi, bilim teknoloji ve toplum bilgi testi, bilim teknoloji ve toplum bilgisi testi, bilim teknoloji ve toplum çalışma testi, bilim teknoloji ve toplum değerlendirme testi, bilim teknoloji ve toplum etkinlik testi, bilim teknoloji ve toplum kavrama testi, bilim teknoloji ve toplum kazanım testi, bilim teknoloji ve toplum konu testi, bilim teknoloji ve toplum öğrenme testi, bilim teknoloji ve toplum öğretimi testi, bilim teknoloji ve toplum ölçme testi, bilim teknoloji ve toplum ön bilgi testi, bilim teknoloji ve toplum pekiştirme testi, bilim teknoloji ve toplum sonuç değerlendirme testi, bilim teknoloji ve toplum sonuç testi, bilim teknoloji ve toplum sunumu testi, bilim teknoloji ve toplum süreç testi, bilim teknoloji ve toplum test etkinliği, bilim teknoloji ve toplum testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Agustos 2018 Carsamba 08:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6584
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Geometri, Matematik, Fizik, Astronomi, psikoloji alanlarında eserler verdi. ‘’İhsan’ül Ulüm’’ (İlimlerin Tasnifi) eseriyle bilimleri sınıflandırdı. Matematikte (0) sıfır sayısını buldu. 

Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A- Biruni 
B- İbn-i Sina 
C- Farabi 
D- Harezmi 
Soru 2 
Avrupa’da “Avicenna” (Avisenna) adıyla tanınan farklı bilim dallarında eserler vermiş çok yönlü bir insandı. Daha 16 yaşındayken tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Tıp alanında çalışmalarının yer aldığı “Kanun” isimli eseri Avrupa’da XVII. yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı. Bir başka eseri olan “Şifa” ise felsefeden, matematik ve fiziğe kadar bilimlerin yer aldığı bir ansiklopediydi. 

Yukarıda anlatılan bilim insanı aşağıdakilerin hangisidir? 

 

A- Biruni 
B- İbn-i Sina 
C- Farabi 
D- Harezmi 
Soru 3 
Manyetik pusula MS 100 yılında Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Araplar onu 1200’lü yıllardan itibaren kullanmaya başlamışlardır. Avrupa’nın ilk kutulu pusulası ise 1190 yıllarında geliştirilmiş ve uzun deniz yolculuklarını kolaylaştırmıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 

 

A- Rönesans 
B- Haçlı Seferleri 
C- Coğrafi Keşifler 
D- Reform 
Soru 4 
Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir iliş- ki yoktur? 
A- Okuma yazma oranının artması 
B- Savaşların azalması 
C- Kitap basımının çoğalması 
D- Bilimsel gelişmelerin hızlanması 
Soru 5 
Osmanlı Devleti’nde ilk kez matbaanın kurulmasını sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A- IV. Murat 
B- 28. Çelebi Mehmet 
C- ibrahim Müteferrika 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi tekerleğin icadının sonuçlarından biri değildir? 
A- Daha hızlı ulaşım sağlanmıştır 
B- Milletler arası ticaret gelişmiştir 
C- Taşıma işlemi kolaylaşmıştır 
D- Kültürler arası etkileşim azalmıştır 
Soru 7 
VIII. ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. 

Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

 

A- İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. 
B- İslam dini bilimsel çalışmaları engelleyici olmamıştır. 
C- İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür. 
D- Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir. 
Soru 8 
I. Reform 

II. Coğrafi Keşifler 

III. Rönesans 

Verilen olayların tarihsel sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A- I – II – III 
B- II – I – III 
C- III – II – I 
D- II – III – I 
Soru 9 
I. Leonardo da Vinci insan anatomisi üzerinde çalışmalar yaparak günümüz biliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

II. Galile, kendi yaptığı teleskop ile dünyanın ve yıldızların hareketlerini gözlemlemiş ve günümüzde uzay araştırmalarının yapılmasına zemin hazırlamıştır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

 

A- Ortaçağ bilimsel gelişme bakımından karanlık dönemi yaşamıştır 
B- Coğrafi keşifler sonucunda sanatı seven sanatçıları koruyan zengin bir sınıf ortaya çıkmıştır. 
C- Bilimde akıl ve deneyin ön plana çıkmasıyla bilim ve teknik gelişerek günümüze ulaşmıştır 
D- Aydınlanma çağında doğa bilimleri hızlı bir gelişme göstermiştir 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır? 
A- İlerlemecilik 
B- Laiklik 
C- Demokrasi 
D- Akılcılık 
Soru 11 
Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe, sanat, siyaset ve ekonomide Katolik kilisesinin sözünden çıkmak ve görüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupa’daki bu duruma karşılık aynı dönemde İslam dünyasında düşünceler özgürce ifade edilmiş ve bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A- Avrupa’daki baskılar, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamıştır 
B- İslam dünyasında, düşünceyi engelleyici tutumlar yoktur. 
C- Avrupa, İslam dünyasından çok ilerdedir 
D- Katolik kilisesi baskıcı bir tutum sergilemiştir. 
Soru 12 
“Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir”. 

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A- İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğuna 
B- İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen oldu- ğuna 
C- İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiğine 
D- İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğuna 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.