Test Çöz,7.Sınıf Bilimin Öncüleri, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Değerlendirme Testi, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Kavrama Testi, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Kazanım Testi, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Konu Testi, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Testi, 7.Sınıf Bilimin Öncüleri Testi Çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Işık Doğudan Yükselir Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Subat 2020 Pazartesi 19:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7439
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.”
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır?

A) Harezmi

B) Ali Kuşçu

C) Farabi

D)  Katip Çelebi

 

3. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti “” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır?

A) Biruni

B) Ali Kuşçu

C) Farabi

D)  Harezmi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı zamanında yaşamış Astronomi ve Matematik alanında çalışmalar yapmış Müslüman bilim adamıdır?

A) Biruni

B) Ali Kuşçu

C) Farabi

D)  Harezmi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve flozoftur?

A) Katip Çelebi

B) AliKuşçu

C) Hazini

D)  İbn Sina

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fzik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?

A) Hazini

B) Harezmi

C) Cezeri

D)  Buruni

 

7. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?

A) Hazini

B) Harezmi

C) Cezeri

D)  Buruni

 

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilmiştir?

A) Farabi

B) Biruni

C) Hazini

D)  Cezeri

 

9. “Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?

A) Ali Kuşçu

B) Katip Çelebi

C) Farabi

D)  Piri Reis

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Harezmi’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

A) Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var
olmasını sağlamıştır.

B) İlk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır.

C) Elçilik görevi ile geldiği İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed ile
tanışmıştır.

D)  Alanında ilk olan bir astronomi kitabı hazırlamıştır. Kitapta Güneş’in, Ay’ın ve o devirde bilinen beş gezegenin hareketleri ile ilgili bilgiler vermiştir.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi İbni Sina’nın yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

A) Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan
bahsetmiştir.

B) Tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fzik, kimya gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

C) ”Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp
alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır.

D)  Bir cismin düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını keşfetmiştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Cezeri’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

A) Kemanın atası olarak bilinen “rebab” isimli müzik aletinin de mucididir.

B) “Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi” isimli ünlü eserinde 50’den fazla cihazın çizimini yapmıştır.
C) Önemli mühendislik başarılarından biri de suyun akıntısı ile dönen ve aldığı suyu yukarıya taşıyan değirmenlerdir.

D)  Diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii’nin ünlü güneş saatidir.