Test Çöz,Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Değerlendirme Testi, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Testi, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Testi, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Kazanımları, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Kazanım Testi, Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4864
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina'dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

 

 • Aİbni Sina kimdir?
 • BOrta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
 • CHangi alanda eserler yazmıştır?
 • DOnu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

1.Soru

15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • AOkuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
 • BBilim alanında ilerleme görülmüştür
 • CKitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
 • DPozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

2.Soru

Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya'da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?

 • Al
 • BII
 • CIII
 • DIV

3.Soru

(1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?

 

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

4.Soru

Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.
Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?

 • AHıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere
 • BKatolik kilisesinin baskılarına
 • CAlmanya’da görülen krallık sistemine
 • DToplumda görülen sınıf farklılığına

5.Soru

Rönesans döneminde, Latin ve İbranice dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk dindeki saptırmaları anladı, kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı.
Buna göre, Reformun başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?

 • AÖzgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasının
 • BDini metinlerde yapılan araştırmanın
 • CKilisenin halkı saptırmasının
 • DMatbaanın kurulmasının

6.Soru

'Yazı Sümerler tarafından tarımsal verileri kaydetmek, para Lidyalılar tarafından ticareti kolaylaştırmak, tekerlek Mezapotamya'da yük taşımak amacıyla icat edilmiştir.'' Bu parçaya göre uygarlıkların gelişimleriyle ilgili olarak varılacak en doğru yarğı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİhtiyaçlar gelişimin temel nedenidir.
 • BYazıyı bulan uygarlık digerlerine göre daha gelişmiştir.
 • CLidyalılar en zengin uygarlıktır.
 • DUygarlıklar birbirinden etkilenmiştir.

7.Soru

Rönesans'a yol açan buluşlar ve önemli bilimsel gelişmeler İlkçağa dayanmaktadır. Oysa daha daha karanlık bir çağ olan Ortaçağ İlkçağa göre günümüze daha yakındır. İlkçağda yaşanan bu hızlı gelişmenin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilirse daha doğru bir sonuca ulaşılmış olur?

 • Aİlkçağ uygarlıkları daha zekidir.
 • BYazı ilkçağda bulunduğu için daha gelişmiş bir dönemdir.
 • Cİlkçağda çalışmalar akla, deney ve gözleme dayandırılmıştır.
 • Dİlkçağda bilim adamları daha çok desteklenmiştir.

8.Soru

Buluşların tarihi insanlık tarihi ile aynı süreyi kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde yapılan en önemli buluşun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

 • AMürekkep
 • BTekerlek
 • CBarut
 • DYazı

9.Soru


 

Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • ATeknolojik gelişmenin
 • BToplumların yönetim şeklinin
 • CToplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
 • DKent kültürünün yaygın olmasının

10.Soru