Test Çöz,7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı konu testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı kavrama testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı kazanım testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı öğrenme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı çalışma testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı değerlendirme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı öğretimi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı test etkinliği, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı anlatımı testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı sunumu testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı etkinlik testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı bilgi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı pekiştirme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı bilgisi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı süreç testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı anlama testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Deği

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2018 Pazar 23:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10965
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur? 
A) IV. Murad 
B) III. Selim 
C) I. Ahmed 
D) Sultan II. Mahmud 
Soru 2 
Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme ne ad verilir? 
A) Lale Devri 
B) Tanzimat Dönemi 
C) Meşrutiyet Dönemi 
D) Aydınlanma Dönemi 
Soru 3 
XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
A) Ziraat Bankası 
B) Posta Nezareti 
C) Duyun-u Umumiye İdaresi 
D) Karaköy-Taksim metrosu 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisinde yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır? 
A) I.Meşrutiyet 
B) II.Meşrutiyet 
C) Tanzimat Fermanı 
D) Islahat Fermanı 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yeniliklerden birisi değildir? 
A) İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı. 
B) Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikaları ile Yıldız Çini Fabrikası açıldı. 
C) İlk şeker fabrikaları kuruldu. 
D) Modern matbaa aletleri getirildi. 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur. 
B) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. 
C) İlk kütüphaneler açıldı. 
D) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır. 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda hukuk alanında yayınlanan maddelerden birisidir? 
A) Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması. 
B) Özel mülkiyet hakkı verilmesi. 
C) Herkesin kanun önünde eşit olması. 
D) Askerlik işlerinin belli esaslara bağlanması. 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) İlk matbaa kuruldu. 
B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 
C) Yalova'da kâğıt fabrikası açıldı. 
D) Çini fabrikası kuruldu. 
Soru 9 
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir? 
A) Osmanlı- Rus Savaşı 
B) Balkan Savaşları 
C) Viyana Kuşatması 
D) Kanal Harekâtı 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur. 
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur. 
C) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir. 
D) Çini atölyeleri açılmıştır. 
Soru 11 
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır? 
A) Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması. 
B) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması. 
C) Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması. 
D) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi. 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur? 
A) Fransız İhtilalı 
B) Sömürgecilik Yarışı 
C) Sanayi İnkılâbı 
D) Coğrafi Keşifler