Test Çöz,7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı anlama testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı anlatımı testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı bilgi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı bilgisi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı çalışma testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı değerlendirme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı etkinlik testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı kavrama testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı kazanım testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı konu testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı öğrenme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı öğretimi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı ölçme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı ön bilgi testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı pekiştirme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı sonuç değerlendirme testi, 7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı sonuç testi, 7.Sınıf D

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 22:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2989
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
A) Duyun-u Umumiye İdaresi 
B) Ziraat Bankası 
C) Posta Nezareti 
D) Karaköy-Taksim metrosu 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur. 
B) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir. 
C) Çini atölyeleri açılmıştır. 
D) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur. 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) Yalova'da kâğıt fabrikası açıldı. 
B) Çini fabrikası kuruldu. 
C) İlk matbaa kuruldu. 
D) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yeniliklerden birisi değildir? 
A) Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikaları ile Yıldız Çini Fabrikası açıldı. 
B) İlk şeker fabrikaları kuruldu. 
C) İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı. 
D) Modern matbaa aletleri getirildi. 
Soru 5 
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir? 
A) Viyana Kuşatması 
B) Kanal Harekâtı 
C) Osmanlı- Rus Savaşı 
D) Balkan Savaşları 
Soru 6 
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır? 
A) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi. 
B) Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması. 
C) Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması. 
D) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması. 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur? 
A) Sömürgecilik Yarışı 
B) Coğrafi Keşifler 
C) Fransız İhtilalı 
D) Sanayi İnkılâbı 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisinde yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır? 
A) I.Meşrutiyet 
B) II.Meşrutiyet 
C) Tanzimat Fermanı 
D) Islahat Fermanı 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda hukuk alanında yayınlanan maddelerden birisidir? 
A) Özel mülkiyet hakkı verilmesi. 
B) Herkesin kanun önünde eşit olması. 
C) Askerlik işlerinin belli esaslara bağlanması. 
D) Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması. 
Soru 10 
Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme ne ad verilir? 
A) Tanzimat Dönemi 
B) Meşrutiyet Dönemi 
C) Aydınlanma Dönemi 
D) Lale Devri 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır. 
B) İlk kütüphaneler açıldı. 
C) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur. 
D) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. 
Soru 12 
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur? 
A) IV. Murad 
B) III. Selim 
C) I. Ahmed 
D) Sultan II. Mahmud