Test Çöz,7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi, 7 sınıf din kültürü 1 ünite test, 7 sınıf 1 dönem değerlendirme testi, 7 sınıf türkçe 1 dönem genel değerlendirme testi, 7 sınıf din kültürü 5 ünite test, 7 sınıf din kültürü 4 ünite test, 7 sınıf din kültürü deneme pdf, 7 sınıf din kültürü deneme sınavı, 7 sınıf fen genel değerlendirme testi çöz,

7. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Ekim 2019 Salı 21:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
549
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?

A)  Su, hava, taş ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardır.
B)  Ses ve ışığı duyu organlarımızla algılasak bile bir varlık olarak değerlendiremeyiz.

C)  Teleskopla görülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro organizmalar vb. özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.

D)  Melek, cin, şeytan, ahiret vb. Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar.

 

2. Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A)  Ruh

B)  Melek

C)  Cin

D)  Şeytan

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?

A)  Melek

B)  Cin

C)  Şeytan

D) Işık

 

4. Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)  İnsanları yanıltmak ve şaşırtmak için uğraşırlar.

B)  Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.

C)  İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.

D)  Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir. 

 

5. Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?

A)  Azrail

B)  Mikail

C)  İsrafil

D)  Cebrail

 

6. Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?

A)  Cibrail

B)  Kiramen Kâtibin

C)  Münker Nekir

D)  İsrafil Mikail

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?

A)  Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.

B)  Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.

C)  Kendilerine göre erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.

D)  Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.

 

8. Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?

A) Kötülükten alıkonulmasını
B) Doğru yola yönlendirmesini
C) İyilik yapmaya özendirmesini
D) Zararlı alışkanlıklar edinmesini

 

 

 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?

A)  Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

B)  Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.

C)  Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.

D)  Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.

 

10. Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B) Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
C) Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
D) Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.

 

11. Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)  Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.

B)  Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.

C)  Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.

D)  Allaha karşı kulluk görevlerini yerine getirirler.

 

12. Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)  İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.

B)  İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.

C)  Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.

D)  Hıristiyanlık dinini yayan peygamberdir.

 

13. Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?

A)  Cennetin genişliği göklerle yer kadardır.

B)  Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.

C)  Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır.

D)  Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur.

 

14. Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A)  Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar. 
B)  Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir.

C)  Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır.

D)  Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.

 

15. Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir?
A) Münker Nekir
B) Kiramen Kâtibin
C) Mikail
D) İsrafil

 

16. Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?
A) Gayb

B) Mahşer
C) Kıyamet

D) Ölüm

 

17. Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
B) İnsanın hayatına çekidüzen verir.
C) Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
D) İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.

 

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?
A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B) “O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
C) “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
D) “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”


19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?
A) Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
B) Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
C) Ve ileyke nes’â ve nahfid.
D) Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.


20. Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A) İlah

B) Rab
C) Cin

D) Samed