Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Din Kültürü Din Kültürü 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mayıs 2014 Cuma 20:46
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 05:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
21358
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Ben ancak bir kulum, insanım, yer ve içerim.” (Hadis-i Şerif) 
Bu hadiste ortaya konan esas düşünce aşağıdaklerden hangisidir? 
A) İnsanın yeme ve içmeye ihtiyaç duyduğu 
B) Hz. Muhammed’in tanrısal özelliklere sahip olmadığı 
C) Kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiği 
D) Hz. Muhammed’in bizlere Kur’an ahlakını Gösterdiği

Aşağıdakilerden hangisi Alevîlik - Bektaşîlik geleneğinde önemli bir yeri olan “on iki hizmet”ten değildir? 
A) Pervane 
B) Zakir 
C) Sakka 
D) Mürid

Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar. 
Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar. 
Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. 
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. 
M. Akif Ersoy
Bu şiirde aşağıdaki davranışlardan hangisi eleştirilmemiştir? 
A) Tembellik etmek 
B) Hastayı tedavi ettirmek 
C) Türbelerden şifa beklemek 
D) Büyücülerden yardım istemek

İslam inancı, ölümü nasıl görmektedir? 
A) Bir yok oluştur. 
B) Herşeyin sonudur. 
C) Ruhun bedenden ayrılmasıdır. 
D) Geçici dünya hayatından, sonu olmayan ahirete göç etmektir.

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler) 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ayette verilmek istenen mesajla örtüşür? 
A) Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah’tır. 
B) Dünya ahiretin tarlasıdır. 
C) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. 
D) Ahiret sevabı dünya nimetinden hayırlıdır.

Yapayalnızken bile, dertli değildir başım, Sağımda ve solumda melekler arkadaşım. Ben onları göremem, onlar beni görürler, Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirler. Verilen dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Meleklerin iyiye yönlendirdiği 
B) İnsanın yalnız bırakılmadığı 
C) Meleklerin nurdan yaratıldığı 
D) Meleklerin görülemediği

Her yıl ramazan ayında vahiy meleği Cebrail gelir, o zamana kadar gelen ayetleri Peygamberimiz ile karşılıklı okurlardı. Önce Cebrail okur, Peygamberimiz dinlerdi; daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi. Peygamberimizi örnek alan Müslümanlar da ramazan ayında Kur’an’ı baştan sona okuyup dinlerler. Bu şekilde birinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya takip etmesine ne denir? 
A) Sahur 
B) Mukabele 
C) Kıraat 
D) Teravih

Ramazan ayı içinde verilmesi gereken sadaka türüne ne denir? 
A) Zekât 
B) Fidye 
C) Fitre 
D) Öşür

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde inançla ilgili yorumların temel amaçlarından değildir? 
A) Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını açıklamak 
B) İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek 
C) Hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit etmek 
D) İslam dininin temeli olan tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayıyla ilgilidir? 
A) Namazın farz kılınışı 
B) Kur’an’ın indirilişi 
C) Zekâtın emredilmesi 
D) Açıktan tebliğin başlaması

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden biridir? 
A) Din 
B) Dil 
C) Örf – âdet 
D) Yol - köprü

Aşağıdakilerden hangisi dini motifli örf ve âdetlerimiz arasında yer almaz? 
A) Cemaatle namaz kılmak 
B) Kandil gecelerini kutlamak 
C) Sünnet düğünü yapmak 
D) Geçmişlerimiz için mevlit okutmak

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında İslam’ın etkisi yoktur? 
A) Kaside 
B) Münacaat 
C) Naat 
D) Türkü

“Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Salih amel 
B) Sadaka-i cariye 
C) İnfak 
D) İhsan

Aşağıdaki davranışlardan hangisi “karz-ı hasen”e örnek oluşturur? 
A) Muhtaç birine ödünç para vermek 
B) Farz olan zekâtı zamanında vermek 
C) Okul ve hastane gibi hayır işleri yapmak 
D) Fakir kimselere maddi yardımda bulunmak

“İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet) 
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? 
A) Mütevazi olmak 
B) Hoşgörülü olmak 
C) Bağışlayıcı olmak 
D) Adaletli olmak

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ramazan orucunun kazasıyla ilgilidir? 
A) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet) 
B) “... Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir...” (Bakara suresi, 184. ayet) 
C) “... Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin...” (Bakara suresi, 185. ayet) 
D) “... Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez...” (Bakara suresi, 185. ayet)

Hz. Peygamber aşağıdaki ayların hangisinde tutulan orucu, ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olarak nitelemiştir?
A) Şevval 
B) Muharrem 
C) Şaban 
D) Rebiulahir

“Eraeytellezî yukezzibu biddin. Fezâlikellezî yedu’ul yetim...” (Maûn suresi) 
Bu sure aşağıdaki ifadelerden hangisi ile devam etmektedir? 
A) Ellezînehum yurâûne 
B) Feveylün lilmusallin 
C) Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn 
D) Ellezînehum ansalâtihim sâhûn

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler...” (İnfitar suresi, 10-12. ayetler) 
Bu ayetlerde “değerli yazıcılar” olarak kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kiramen Kâtibin 
B) Münker Nekir 
C) Mikail 
D) İsrafil