Test Çöz,Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Değerlendirme Testi, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Testi, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Testi, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Kazanımları, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Kazanım Testi, Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6664
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Çin’den başlayarak, Orta Asya’dan geçen, Hazar Denizi’nin kuzey ve güneyini takip ederek Trabzon ve kırım limanlarına gelen malların buralardan Avrupa’ya ulaştığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABaharat Yolu
 • BÜmit Burnu
 • Cİpek Yolu
 • DKral Yolu

1.Soru

İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, doğu tica-ret yollarına egemen olmaları Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmelerine neden oldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • AFransız İhtilâli’ne
 • BHaçlı seferlerine
 • CRönesans hareketlerine
 • DCoğrafi keşiflere

2.Soru

Hristiyanlığın Avrupa kıtası dışındaki kıtalarda yaygınlaşmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • ACoğrafi keşifler
 • BRönasans
 • CReform hareketleri
 • DSanayi inkılabı

3.Soru

I. Rönasans hareketlerinin başlaması
II. Coğrafi keşifler
III. Avrupa’da zengin bir sınıfın oluşması 
Yukarıdaki olayları oluş sırasına göre sıraladığı-mızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • AI, II ve III
 • BII, III ve I
 • CIII, I ve II
 • DIII, II ve I

4.Soru

Matbaanın kullanımı ve yaygınlaşması ile okuma yazma bilenlerin sayısı artmış, yeni buluş ve düşünceler hızla yayılmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisinin en az olması beklenir?

 • ACoğrafi keşifler
 • BRönesans hareketleri
 • CReform hareketleri
 • DKralların derebeyler karşısında güç kazanması

5.Soru

Avrupa ve Asya ticaretinde önemli bir yeri olan Akdeniz limanlarının, 16. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • AAmerika’nın keşfi ve Ümit Burnu Yolu’nun bulunması
 • BMüslüman tüccârların güçlenmesi
 • CKöle ticaretinin artması
 • DAkdeniz’de korsanlık faaliyetlerinin artması

6.Soru

Rönesans hareketlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • ADüşüncede serbest bir ortan doğdu.
 • BDeney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.
 • CEşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
 • DAvrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.

7.Soru

Baharat ve ipeğin Avrupa’ya taşınma yolunun değişmesi aşağıdaki hangi devletin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • AHollanda
 • BOsmanlı
 • Cİspanya
 • DPortekiz

8.Soru

Sanayi İnkılabı sonucunda;
I. Sanayileşen devletler arasında sömürge yarışının artması
II. Hammadde ve Pazar arayışının önem kazanması
III. Üretimin artması
Yukarıda verilen olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 • AI, II ve III
 • BII, III ve I
 • CIII, II ve I
 • DII, I ve III

9.Soru


 

I. Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlan-ması
II. İncil’in milli dillere çevrilmesi
III. Hristiyanlığa ait esasların ortaya çıkması
Yukarıda verilen durum aşağıdakilerden hangi-sine neden olmuştur?

 • ACoğrafi keşifler
 • BRönesans hareketleri
 • CFransız İhtilâli
 • DReform hareketleri

10.Soru