Test Çöz,Eğitim Ve Çalışma Hakkı Değerlendirme Testi, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Testi, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Testi, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Kazanımları, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Kazanım Testi, Eğitim Ve Çalışma Hakkı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitim Ve Çalışma Hakkı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:14
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8223
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Anayasamızın 42. maddesi eğitim hakkı ile ilgilidir ve ”Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devletin eğitim konusundaki çalışmaları arasında yer almaz?

 • AOkullar açmak
 • BEğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • CMaddi olanakları yetersiz olan öğrencilere iş olanağı sağlamak
 • DEğitim kadrosunu yetiştirip görevlendirmek

1.Soru

Temel Eğitime Destek Projesi'ne devletin katkısının ya­nında vatandaşlar da yaptığı bağışlarla katkı da bulunmuşlardır. Bu proje kapsamında çok sa­yıda okul yapılmış, veya okulların çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.
Bu parçada Temel Eğitime Destek Projesinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • AOkullara çeşitli araç gereçler gönderilmesinin
 • BDevlet ile vatandaş arasındaki iş birliği ve dayanışmanın
 • CDevletin okul yapması gerektiğinin
 • DHerkesin kendi okulunu kendisinin yapmasının

2.Soru

Son yıllarda devlet ile vatandaş arasında işbirliği artmıştır.
Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi, bu duruma verilebilecek güzel bir örnektir?

 • ASuçlara verilen cezaların artırılması ile suç işleme oranının düşmesi
 • BVatandaşların askerlik görevini yerine getirmesi
 • CSanayi malı üretimi fazla olan fabrika sahiplerinin ürünlerinin bir bölümünü yurt dışına satmaları
 • DTemel eğitime destek projesi kapsamında bazı vatandaşların okul yaptırması

3.Soru

GAP projesi kapsamında Güney Doğu Anadolu’daki illerde kurulan ve amacı kız ve kadınlara kurslar açarak onlara meslek edindirmektir. 
Başbakanlık tarafından kurulan bu kurum hangisidir?

 • AÇok Amaçlı Toplum Merkezi
 • BKöy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • CSosyal Sigortalar Kurumu
 • DSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

4.Soru

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ilde 30 merkez ile faaliyet göstermektedir.
Çatom’ların öncelikle GAP bölgesinde kurulmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 • ASosyal kalkınmanın yetersiz olması
 • BEkonomik faaliyetlerin gelişmiş olması
 • COkuryazar nüfus oranının yüksek olması
 • DUlaşım ve iletişim olanaklarının fazla olması

5.Soru

Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliş-tirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve iş­sizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma başarısını sağlamak için gerekli ted­birleri alır.
Yukarıda bahsedilen Anayasamızın 49. Maddesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ADevlet, sadece memurların ve devlet işçisinin haklarını korumakla yükümlüdür.
 • BÖzel şirketlerdeki çalışan sayısını devlet belirler.
 • CDevlet, küçük çocukların çalışmasını teşvik eder.
 • DDevlet işsiz kişiler için tedbirler alır.

6.Soru

Anayasamızın 49. maddesi "Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve iş­sizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yarat­mak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."şeklindedir
Buna göre Anayasası'mızın 49. maddesi aşağıdaki hak ve ödevler­imizden hangisi ile daha çok ilgilidir?

 • ASeçme ve Seçilme Hakkı
 • BYaşama Hakkı
 • CÇalışma Hakkı
 • DBilim ve Sanat Hakkı

7.Soru

Ülkemiz, anayasamızda da belirtildiği üzere sosyal bir devlettir. Sosyal devlet özelliği ta­şıyan ülkeler, vatandaşlarına bazı hizmetle­ri hiçbir karşılık beklemeden yapmak zorun­dadır.
Buna göre, devletimizin yaptığı uygulamalardan hangisi Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde gösterilemez?

 • AParasız eğitim
 • BÜcretsiz sağlık hizmeti
 • CSosyal güvence
 • DSeçme Seçilme hakkı

8.Soru

Anayasa’nın 60. maddesinde; “herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır, teşkilatı kurar.”hükümleri yer almaktadır. Devlet tarafından bu amaç doğrultusunda, Bağ-kur, Emekli Sandığı. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları oluşturulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının çalışmaları arasında gösterilemez?

 • Aİşsizlik durumunda destek olmak
 • BDaha iyi bir iş bulmak
 • CHastalıkta tedaviye yardımcı olmak
 • DYaşlılıkta destek olmak

9.Soru


 

Anayasamıza göre devlet çalışanlar hakkında tedbirler almalıdır.
Buna göre, hangisi devletin çalışanlar hakkında alması gereken tedbirlerden birisi olabilir?

 • AÇalışanların sosyal güvenlik kuruluşların­dan yararlanmalarını sağlamak.
 • BÇalışanların örgütlenmesini önlemek.
 • CÇocuk yaştaki işçilerin çalışmasının teşvik etmek.
 • DÇalışma koşullarını ve saatlerini işverenin isteğine göre belirlemek.

10.Soru