Test Çöz,Farklılıklara Rağmen Değerlendirme Testi, Farklılıklara Rağmen Testi, Farklılıklara Rağmen Testi, Farklılıklara Rağmen Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Farklılıklara Rağmen Kazanımları, Farklılıklara Rağmen Kazanım Testi, Farklılıklara Rağmen Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Farklılıklara Rağmen Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:02
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4997
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Döneminden günümüze kadar varlığını devam ettiren değişik dinler ve ibadet yerleri bulunmaktadır.
Buna göre Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AFarklı kültürler bir arada yaşamıştır.
 • Bİnanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır.
 • CAdaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
 • Dİbadet hayatı yalnızca İslamiyet’e göre yaşanmıştır.

1.Soru

"Türkler müslüman ve hıristiyan farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit uygularlar.Kadılar, Hıristiyanları İncil, Yahuridileri TEvrat üzerine yemin ettiririler."
Buna göre Osmanlı yönetiminin farklı dinden vatandaşlarına karşı tutumu ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AHoşgörülü
 • BEşitlikçi
 • CBaskıcı
 • DAdil

2.Soru

“ Yahudilerin toptan öldürüldüğü, Engizisyon Mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idareleri altındaki çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve uyum içinde yaşatıyorlardı.”

Gibbons Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Gibbons’un sözlerinden hareketle, Osmanlı toplumu hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AHoşgörü kültürü gelişmiştir.
 • Bİnanç birliği kurulmuştur.
 • CDin hürriyeti hayat bulmuştur.
 • DBirlikte yaşama fikri oluşmuştur.

3.Soru

Osmanlı ülkesi sınırları içerisinde;
- Türkler, Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Romenler, Bulgarlar, Çekler, Ukraynalılar, Gürcüler ve Ermeniler'den oluşan etnik kökenler ile Müslüman, Hristiyan ve Musevî gibi dini inançlar bir arada yaşamıştır.
Bu durum, Osmanlı toplumuna nasıl bir yapı kazandırmıştır?

 • AUlusal
 • BÇok uluslu ve çok dinli
 • CGöçebe
 • DŞehirli

4.Soru

Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlardaki siyasi varlığı 400 yıldan fazla sürmüştür. Buna rağmen bölgedeki Hristiyan halk benliğini korumuştur.
Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyanların ulusal varlıklarını korumalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • AAvrupa ile ilişkilerini devam ettirmeleri
 • BOsmanlı Devleti'nin hoşgörülü politika uygulaması
 • CHristiyanların köklü bir kültüre sahip olmaları
 • DAvrupa'nın ekonomik açıdan Hristiyanlara yardım etmesi

5.Soru

Osmanlı Devleti'nde Hristiyan, Ermeni ve Musevi topluluklar, ibadetlerini serbestçe yapar, istediği işle uğraşır, kendi dinlerine ve dillerine uygun eğitim alırlardı. Bu topluluklar, evlenme ve boşanma konusunda tamamen kendi kurallarını uygular, ceza hukukunda ise, kadıların kararlarına uyarlardı.
Buna göre Osmanlı Devlet ile ilgili;
I. Hoşgörülü bir yönetimden yanadır.
II. Azınlıkları Müslümanlardan üstün tutmuştur.
III. Vatandaşların eşitliğini savunmuştur.
yargılarından hangileri söylenebilir?

 

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve III
 • DI, II ve III

6.Soru

Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında; Balkanlarda Katolikler ile Ortodokslar arasında yoğun bir mücadele yaşanırken; Anadolu’da Ermeniler ve Süryaniler iç içe huzur ortamı içinde yaşamaktaydılar.
Bu durum Anadolu için, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

 • AFarklı toplumların yaşadığının
 • BHoşgörü ortamının varlığının
 • CDeğişik kültürlerin bir arada yaşadığının
 • DOsmanlı Devleti’nin asimile çalışması yaptığının

7.Soru

-II.Mehmet Fener Rum Patrikhanesi’ni yeniden açtırarak; Ortodoks Hıristiyanlara dinsel özgürlük vermiştir.
-Bayezit, İspanya’da Hıristiyanların baskı ve zulmüne uğrayan Yahudileri ülkesine taşımıştır.
Osmanlı sultanlarının yukarıda verilen çalışmaları, aşağıdakilerden hangisine saygılı olduklarının göstergesidir?

 • ADinsel inançlarına
 • BDevletlerin bağımsızlık haklarına
 • CUlusal egemenliğe
 • DEkonomik bağımsızlığına

8.Soru

Yükselme döneminde dünyanın birçok yerinde Hristiyan zulmünden kaçan insanlar Osmanlı Devleti'nden yardım görmüş ve Osmanlı Devleti kendi topraklarını bu insanlara açmıştır.
Bu bilgilere göre,
I. Osmanlı Devleti'nde hoşgörü hakimdir.
II. Osmanlı ülkesinde din istismar edilmektedir.
III.Müslümanlar dış dünyaya kapalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DI ve III

9.Soru


 

Osmanlılar, fethettikleri şehri temizletirler, şehirde sahipsiz kalan evleri fakirlere dağıtırlar ve yerli halka hoşgörülü davranarak vergilerini vermek şartıyla her türlü olanağı tanır­lardı.
Buna göre, Osmanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • AYoksul halkı gözetmişlerdir.
 • BAdil bir yönetim sergilemişlerdir.
 • CFetihler genelde doğu yönündedir.
 • DAzınlıklara, vergi karşılığında serbestlik tanımışlardır.

10.Soru