Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Fen Bilimleri Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 20:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
31002
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Göllerde hangi tür atıklar arttığında, alg türleri hızla çoğaldığı için su yeşil ve bulanık bir hâl alır? 
A) Sülfürik asitli ve civalı atıklar 
B) Azotlu ve fosfatlı atıklar 
C) Cam ve metal atıklar 
D) Radyoaktif maddeler

• Canlı türleri ve habitatlarının koruma altına alınması •Halkın, çevrenin korunması konusunda bilinçli hale getirilmesi •Erozyonu önlemek için çalışmalar yapılması Verilen öneriler aşağıdakilerden hangisi için gereklidir? 
A) Biyolojik zenginliğin korunması 
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması 
C) Nesli tükenmiş olan türlerin tekrar elde edilmesi 
D) Canlı türlerinin her habitatta yaşamasının sağlanması

Şekilde bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağında ve ile belirtilen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Her ikisi de tüketici canlıdır. 
B) üretici; etçil canlıdır. 
C) otçul; ayrıştırıcı canlıdır. 
D) ayrıştırıcı; üretici canlıdır.

Elimiz uzun süre suyla temas ettiğinde, derimizdeki hangi yapı su emerek şiştiği için deri buruşuk bir görünüm alır? 
A) Ter bezleri 
B) Kıl kökleri 
C) Ölü hücreler 
D) Yağ bezleri

Hangi salgı bezinin salgıladığı hormon doğru verilmiştir? 
A) Pankreas Adrenalin hormonu 
B) Böbrek üstü bezi İnsülin hormonu 
C) Tiroit bezi Glukagon hormonu 
D) Hipofiz bezi Büyüme hormonu

Bazı atık maddeler, idrar şeklinde vücuttan atılır. Bu atıklar, kanın hangi organdan süzülmesiyle oluşur? 
A) Akciğer 
B) Bağırsak 
C) Karaciğer 
D) Böbrek

Şekilde sindirim sisteminin bazı kısımları numaralandırılarak verilmiştir. Sindirilen besinlerin kana geçirilmesi bu kısımlardan hangisinin görevidir? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

Bir miktar X maddesi suda çözünüyor. Oluşan çözeltiyi ilk durumuna göre, daha derişik hâle getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 
A) Çözeltiyi karıştırmak 
B) Çözeltiyi başka kaba aktarmak 
C) Çözeltiye bir miktar X eklemek 
D) Çözeltiye bir miktar su eklemek

Şekildeki modele göre, atomlar arasında oluşan bağın türü ve bu maddenin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Bağ türü ..........Madde sınıfı 
A) Kovalent .....Bileşik 
B) İyonik ..........Element 
C) Kovalent .....Karışım 
D) İyonik ..........Bileşik

Katman elektron dizilimi verilen atom, pozitif yüklü iyon oluşturuyor. Buna göre, atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Katman sayısı artar. 
B) Elektron sayısı azalır. 
C) Proton sayısı artar. 
D) Nötron sayısı azalır.

Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır? 
A) İyon: Elektrik yüklü atom ya da atom grubudur. 
B) Proton: Atom çekirdeğindeki + yüklü taneciktir. 
C) Element: Aynı cins atomdan oluşan saf maddedir. 
D) Elektron: Atom çekirdeğindeki yüksüz taneciktir.

Aşağıdaki tanecik modellerinden hangisi element molekülünü temsil eder?
 

Güneş’e en yakın gezegenin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Merkür 
B) Neptün 
C) Jüpiter 
D) Venüs

Aşağıdakilerden hangisi takım yıldızı değildir? 
A) Çoban 
B) Halley 
C) İkizler 
D) Ejderha

Havadan cama, şekildeki gibi ışık ışını gönderiliyor. 
 


Buna göre, ışık camda kırılırken hangi yolu takip edebilir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Kırmızı çiçekli ve yeşil yapraklı bir bitkiye, kırmızı ışık altında bakıldığında çiçek ve yapraklar hangi renkte görülür? Çiçek Yaprak 
A) Kırmızı Yeşil 
B) Kırmızı Siyah 
C) Yeşil Siyah 
D) Yeşil Kırmızı

8 Volt’luk pil kullanarak ampul üzerinden 2 A’lık akım geçiriliyor. Aynı ampul üzerinden 1 A’lik akım geçirmek için kaç Volt’luk pil kullanılmalıdır? 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1

K ve L cisimlerinin sembolik olarak yük dağılımları şekildeki gibidir. 
 


Buna göre, bu cisimlerin elektriksel yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
...... K .............................L 
A) Pozitif yüklü....... Negatif yüklü 
B) Pozitif yüklü ......Nötr 
C) Nötr ..................Negatif yüklü 
D) Nötr ..................Negatif yüklü

Basit makineler; 
I- Uygulanan kuvveti artırabilir.
II- Bir işin yapılma hızını değiştirebilir.
III- Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. 
İfadelerinden hangilerini gerçekleştirebilir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Yaya uygulanan kuvvet etkisiyle yaydaki uzama miktarları, aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 


Buna göre, yaya kaç N asıldığında yay özelliğini kaybetmiştir? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8