Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Fen Bilimleri Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Nisan 2014 Pazartesi 18:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
88774
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

• Nükleer santrallerde kazalara karşı etkin önlemlerin alınması
• Günlük hayatımızda televizyon, mikrodalga fırın, bilgisayar gibi araçların uzun süre kullanımından kaçınılması
• Tıpta hastalıkların tanısında X-ışınlarının dikkatli kullanılması
Verilen bu uygulamalar, aşağıdakilerden hangisinin çevreye zarar vermesini önlemeye yöneliktir? 
A) Radyoaktivitenin 
B) Asit yağmurlarının 
C) Karbondioksitin 
D) Sanayi kuruluşlarının

Türkiye biyolojik zenginlik bakımından son derece önemli bir ülkedir. Ülkemizdeki bitki türleri Avrupa kıtasındaki bitki türleri sayısına eşit sayılır. Hayvan türleri ise daha fazladır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma zarar verir? 
A) Av yasaklarına uyulup uyulmadığının zamanında denetlenmesi 
B) Erozyonu önlemek için gerekli tedbirlerin alınması 
C) Tüm canlı türlerinin kendi habitatları dışında yaşamalarının sağlanması 
D) Bilimsel araştırmalarla, biyolojik zenginliğin ayrıntılı olarak belirlenmesi

Şekilde bir ekosistem verilmiştir. Bu ekosistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Canlıların ihtiyacı olan cansız faktörler vardır. 
B) Bazı canlıların popülasyonları vardır. 
C) Canlılar birbiriyle etkileşim hâlindedir. 
D) Bütün canlıların habitatı aynıdır.

Tabloda verilen sistem ve organ eşleştirmelerinden biri yanlıştır. 
 


Bu yanlış eşleştirmedeki organ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Beyin 
B) Bağırsak 
C) İdrar kesesi 
D) Akciğer

• Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu sonucunda oluşur. 
• Ameliyatla giderilebilir. 
Yukarıda özellikleri verilen göz kusuru hangisidir? 
A) Şaşılık 
B) Katarakt 
C) Miyopluk 
D) Hipermetropluk


Yandaki şekilde bazı iç organlarımız numaralandırılmıştır. 
Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaşmasında etkili olan organ hangi numara ile gösterilmiştir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 16.

37 ºC’de ve içlerinde eşit miktarda mide özsuyu bulunan, aşağıdaki kapların hangisindeki besin maddesinin kimyasal sindirime uğraması beklenir? 
 


Şekilde, suda çözünen şekerin tanecik modeli verilmiştir: Bu çözeltiden bir miktar su buharlaştırıldığında çözeltinin son hâlini gösteren model aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 

Molekül formülü verilen aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir? 
A) CO2 
B) S8 
C) H2 
D) O2


Proton sayısı 12 olan bir atomun +2 yüklü iyonunun katman elektron dizilim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıda proton ve elektron sayıları verilen atomlardan hangisi nötrdür? 
Proton sayısı Elektron sayısı 
A) 3 -------------2 
B) 16-------------------- 15 
C) 17 --------------------17 
D) 17 --------------------18

Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Elementler saf maddelerdir. 
B) Her elementin bir adı vardır. 
C) Elementler sembollerle gösterilir. 
D) Bir elementin atomları birbirinden farklıdır.

Güneş sisteminde bulunan bir gezegenin özellikleri aşağıda verilmiştir. 
• Gezegenlerin en büyüğüdür. 
• Güneş’e yakınlığına göre beşinci gezegendir. 
• Etrafında halka bulunmaktadır. 
Buna göre, özellikleri verilen gezegenin adı nedir? 
A) Merkür 
B) Jüpiter 
C) Neptün 
D) Venüs

Takım yıldızlarıyla ilgili panolar hazırlanıyor: 
 


Buna göre, hangi panoda bulunanların tamamı takım yıldızıdır? 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV.

Kırmızı renkli cismin üzerine mavi ışık düşürüldüğünde hangi renkte görülür? 
A) Kırmızı 
B) Mavi 
C) Beyaz 
D) Siyah


Aynı maddeden yapılmış farklı renkteki kumaş parçaları aynı ortamdaki K, L ve M termometrelerine sarılarak eşit sürelerde güneş ışığına bırakılıyor. Buna göre, termometrelerdeki sıcaklık farklarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
A) K, L, M 
B) K, M, L 
C) M, L, K 
D) L, M, K

Çalışan bir elektrik devresinde, devreden geçen akım aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? 
A) Voltmetre 
B) Elektroskop 
C) Dinamometre 
D) Ampermetre


Şekildeki pozitif yüklü elektroskoba, negatif yüklü çubuk dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Buna göre, elektroskobun yapraklarındaki hareket aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 
A) Biraz açılır. 
B) Biraz kapanır. 
C) Değişiklik olmaz. 
D) Önce açılır, sonra kapanır.


Şekildeki K, L ve M oyuncak arabalarının kütleleri sırası ile m, 2 m ve 3 m’dir. Bu arabaların süratleri eşit olduğuna göre, kinetik enerjilerinin (EK,EL,EM) sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
A) EK2EL2EM 
B) EL2EM2EK 
C) EM2EL2EK 
D) EM=EL=EK

Fen anlamında iş yapılması ile ilgili aşağıdaki panolar hazırlanıyor. 
 


Hazırlanan panoların hangilerinde fen anlamında iş yapılmıştır? 
A) Yalnız I. 
B) Yalnız II. 
C) II ve III. 
D) I, II ve III.