Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Fen Bilimleri Fen ve Teknoloji 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Mayıs 2014 Cumartesi 00:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
21367
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ülkemizde hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangileri uygulanmalıdır? 
I- Fosil yakıt yerine güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması
II- Motorlu taşıt egzozlarına filtre takılması
III- Toplu taşımacılık yerine bireysel otomobil kullanımının arttırılması 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Antarktika kıtası hariç her kıtada bulunan ve çöllerden daha fazla, ormanlardan daha az yağış alan bir ekosistem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Yeryüzünün yaklaşık % 1 ini kaplar. 
B) Yılın tüm zamanında kış mevsimi hakimdir. 
C) Büyük, açık alanlar olup, yağış miktarı düzensizdir. 
D) Bitki ve hayvan çeşitliliğinin en fazla olduğu ekosistemdir.

Bir besin zincirinde atmaca, yılan, bitkiler ve tavşan bulunmaktadır. Bu canlıların besin zincirindeki yeri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
 


Hakan, göz şekli üzerinden gözün yapısı hakkında bilgi veriyor. Kör noktayı anlatırken yukarıdaki şekilde kaç numaralı kısmı göstermelidir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4


Yukarıdaki şemada boş kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Beyin 
B) Beyincik 
C) Akson 
D) Dentrit

Tabloda vücudumuzdaki bazı organlar numaralandırılarak verilmiştir: 
 


Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tamamı, atık maddelerin vücut dışına atılmasında görevlidir? 
A) 1, 2, 4 
B) 3, 5, 7, 8 
C) 4, 5, 6, 7 
D) 6, 7, 8, 9

Safra, insan sindirim sisteminde yağların sindiriminde etkilidir. Safranın üretildiği organ ve faaliyet gösterdiği organ aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
 

Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa şekilde görülen tuz kristalinin sudaki çözünme hızı azalır? 
A) Su ısıtılırsa 
B) Su soğutulursa 
C) Karışım bir çubukla karıştırılırsa 
D) Tuz kristali küçük parçalara bölünürse

Atomlardaki elektronların ortaklaşması sonucu oluşan, bir element molekülünün tanecik modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

Cl- taneciği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Anyondur. 
B) Katyondur. 
C) Bileşiktir. 
D) Nötrdür.

Nötr bir atomun yapısının şematik gösterimi aşağıda verilmiştir: 
 


Buna göre, şemada soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Element 
B) Molekül 
C) Çekirdek 
D) Katman

Hidrojen elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) He 
B) H 
C) O 
D) C

Gök cisimlerinin adları aşağıda verilmiştir. 
• Büyükayı • Samanyolu
• Güneş • Halley
Buna göre, hangisi takım yıldızıdır? 
A) Güneş 
B) Samanyolu 
C) Halley 
D) Büyükayı

Güneş sisteminde bulunan aşağıdaki gezegenlerden hangisi iç gezegen olarak adlandırılır? 
A) Satürn 
B) Uranüs 
C) Venüs 
D) Neptün

Kırmızı ışıkla aydınlatılmış bir odaya giren Ahmet, mor gömleğini hangi renkte görür? 
A) Kırmızı 
B) Siyah 
C) Mor 
D) Mavi

Aşağıdaki eşyalardan hangisi ile Güneş enerjisini farklı bir enerjiye çevirebiliriz? 
A) Radyometre 
B) Dinamometre 
C) Ampermetre 
D) Termometre

Şekilde, yalıtkan ayaklar üzerinde duran pozitif yüklü iletken cisim, iletken tel ile toprağa bağlıyor. 
 


Daha sonra iletken tel kesiliyor. Buna göre, cismin yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
 


 

Yalıtkan iplerle tavana asılan iletken kürelerin konumları şekildeki gibidir. 
 


Buna göre, K ve L kürelerinin elektriksel yükleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? K L 
A) Pozitif Pozitif 
B) Pozitif Negatif 
C) Negatif Negatif 
D) Pozitif Nötr

Bir kuvvetin, cisim üzerinde fiziksel anlamında iş yapabilmesi için; 
I- Cisme kuvvet uygulanmalıdır. 
II- Cisim, kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir. 
III- Cismin hareket doğrultusu ile kuvvetin doğrultusu birbirine dik olmalıdır. 
ifadelerinden hangileri gereklidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I ve III