Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf, 7.Sınıf SBS etkinlikleri, 7.Sınıf SBS öğretimi, 7.Sınıf SBS testleri, 7.Sınıf SBS çalışma sayfası, 7.Sınıf SBS eşleştirme, 7.Sınıf SBS online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, Deneme Sınavı Konusu, Eşleştirme Etkinliği, Cevap Seçme Etkinliği, Test Çözme Etkinliği, Etkileşimli Tahta Uygulaması, Akıllı Tahta Etkinliği, Anlama Etkinliği, Kavrama Etkinliği, Test Etkinliği, Öğrenme Etkinliği, Öğretme Etkinliği, Çözme, Tamamlama, Seçme, Çalışması,

7. Sınıf Genel Deneme Fen ve Teknoloji Genel 1.Deneme Testi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Aralık 2012 Pazar 22:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
36074
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. 

Ahmet şekildeki K-L-M yolunu alarak M’de duruyor.

Toplam yer değiştirme kaç metre olur?

A) 3 

B) 4 

C) 9 

D) 12

2. Hızı 30 m/s olan bir bisiklet 150 m yolu kaç saniyede alır?

A) 2 

B) 3 

D) 4 

D) 5

3. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerindendir?

A) Odunun kül olması 

B) Camın kırılması

C) Buzun erimesi 

D) Yoğurdun ekşimesi

4. 

 Hız-zaman grafiği verilen hareketlinin 4 saniyede aldığı yol kaç metredir?

A) 10 

B) 20 

C) 30 

D) 40

5. Yer çekimi ivmesinin 8 N/kg olduğu bir ortamda ağırlığı 200 N/kg olan bir cismin kütlesi kaç kg’dır?

A) 10 

B) 12,5 

C) 20 

D) 25

6. 

 K kutusuna büyüklükleri eşit F kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. K’ya etki eden net kuvvet kaç

F’dir?

A) 0 

B) 2/1 

C) 1 

D) 3/2

7. Bir kutuyu 100 m ileriye götürmek için 2500 J’lük enerji harcayan birisi, kutuya en az kaç N’luk kuvvet uygulamıştır?

A) 20 

B) 25 

C) 40 

D) 50

8. Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşten kazanç sağlanır.

B) Yoldan kazanç sağlanır.

C) Kuvvetten kazanç sağlanır.

D) İş kolaylığı sağlar.

9. Aşağıdaki eşit kütleli cisimlerden hangisinin yere uyguladığı basınç en büyüktür?

10. Barometrenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığı ölçmek

B) Ağırlığı ölçmek

C) Sıvı derinliğini ölçmek

D) Hava basıncını ölçmek

11. Hacmi 200 cm3 olan bir cisim sıvı içerisinde tamamen batmış bir şekilde yüzmektedir.

Cisme etki eden kaldırma kuvveti kaç N’dur?

(dsu=1000 kg/m3, g = 10 N/kg)

A) 1 

B) 2 

C) 5 

D) 10

12. 

Şekildeki makaralı sistemde K makarası ok yönünde iki kez döner ise L makarası

hangi yönde kaç kez döner?

A) 1 yönünde 1 kez 

B) 2 yönünde 1 kez

C) 1 yönünde 3 kez 

D) 2 yönünde 3 kez

13. 

K, L, M ve N cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, hangi cisimlerin özkütlesi

suyun özkütlesinden büyüktür?

A) K 

B) L - M 

C) N - M 

D) K - L - M

14. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kimyasal özelliklerindendir?

A) Elektrik iletkenlikleri 

B) Yanmaları

C) Çözünürlükleri 

D) Hâl değiştirme sıcaklıkları

15. Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerindendir?

A) Karışımı oluşturan maddeler istenilen oranlarda karıştırılır.

B) Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

C) Elementlerine ayrışması kimyasal yollarla olur.

D) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybeder.

16. Aşağıdakilerden hangisi çözeltiye örnektir?

A) Kumlu su 

B) Zeytinyağlı su

C) Şekerli su 

D) Tebeşirli su

17. Pirinçteki taşlar, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılır?

A) Ayıklama 

B) Elektroliz

C) Yüzdürme 

D) Damıtma

18. 

iyonunun 10 elektronu bulunduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi X’in izotopudur?

19. 

iyonunun 18 elektronu bulunduğuna göre X’in nötron sayısı kaçtır?

A) 16 

B) 20 

C) 22 

D) 24

20. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerindendir?

A) Tel ve levha hâline getirilebilirler.

B) Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

C) Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlindedirler.

D) Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar