Test Çöz,Göçün Neden Ve Sonuçları Değerlendirme Testi, Göçün Neden Ve Sonuçları Testi, Göçün Neden Ve Sonuçları Testi, Göçün Neden Ve Sonuçları Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Göçün Neden Ve Sonuçları Kazanımları, Göçün Neden Ve Sonuçları Kazanım Testi, Göçün Neden Ve Sonuçları Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Göçün Neden Ve Sonuçları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19436
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

 • ABatman
 • BSeydişehir
 • CMarmaris
 • Dİskenderun

1.Soru

İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

 • AYağışların yetersizliği
 • BKışların uzun ve sert oluşu
 • CUlaşım güçlükleri
 • DÜrün çeşidinin azlığı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

 • ATurizm
 • BEndüstri
 • CMaden
 • DMimarî

3.Soru

1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu p, şehir nüfusu ise #3 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 • ADoğum oranının yüksek olmasına
 • BEvli nüfusun fazla olmasına
 • CÇocuk ölümlerinin az olmasına
 • DGöçle gelenlerin çoğalmasına

4.Soru

Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

 • AKonut yapımının hızlanmasının
 • BDoğumların artmasının
 • CÖlümlerin azalmasının
 • DÇevreden olan göçlerin çoğalmasının

5.Soru

Türkiye’de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.
Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAlt yapı hizmetlerinin yeterli olması
 • BUlaşım ağının gelişmiş olması
 • CÖlüm oranının düşük olması
 • Dİş olanaklarının fazla olması

6.Soru

Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı malzemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha çok taş ve toprağın, kuzeyindeki dağlık kesimlerde ise ağacın kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • AKonut büyüklüğünün, yöreden yöreye değiştiğine
 • BKonut tipinin, yerleşme birimi büyüklüğüne bağlı olduğuna
 • CDoğal çevrenin insan yaşayışı üzerinde etkili olduğuna
 • DTeknolojinin gereksinmelerinin her yerde birbirine benzediğine

7.Soru

Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

 • ATarım işçilerine olan gereksinimin artması
 • BTurizmin hareketlenmesi
 • Cİnşaat etkinliklerinin hızlanması
 • DFuar ve panayır mevsiminin başlaması

8.Soru

Bir ülkede nüfusun hızla artmasıyla be­raber;
I. İşsizlik oranı artar
II. Köyden kente göç artar
III. Kişi başına düşen milli gelir artar.
gibi özelliklerden hangileri gerçekleşir?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CI ve II
 • DII ve III

9.Soru


 

Bir bölgenin yüzölçümü ve toplam nü­fus miktarı biliniyorsa bu bölgenin aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisine ulaşıla­bilir?

 • ADoğum oranına
 • BNüfus yoğunluğuna
 • CTarım alanlarına
 • DTarımla uğraşan nüfusuna

10.Soru