Test Çöz,7.Sınıf Gök Cisimleri, 7.Sınıf Gök Cisimleri anlama testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri anlatımı testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri bilgi testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri bilgisi testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri çalışma testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri değerlendirme testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri etkinlik testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri kavrama testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri kazanım testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri konu testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri öğrenme testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri öğretimi testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri ölçme testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri ön bilgi testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri pekiştirme testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri sonuç değerlendirme testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri sonuç testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri sunumu testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri süreç testi, 7.Sınıf Gök Cisimleri test etkinliği, 7.Sınıf Gök Cisimleri testi

7. Sınıf Fen Bilimleri Gök Cisimleri Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 10:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2597
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar. 
B) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir. 
C) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir. 
D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur. 
Soru 2 
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır? 
A) Kara delik 
B) Moleküler tepkime 
C) Çekirdek tepkimesi 
D) Atom tepkimesi 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir? 
A) Sarmal 
B) Eliptik 
C) Düzensiz 
D) Dairesel 
Soru 4 
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır? 
A) Samanyolu 
B) Galaksi 
C) Bulutsu 
D) Takımyıldızı 
Soru 5 
I. Şekilleri küreseldir. 

II. Belirli bir ömürleri vardır. 

III. Gökyüzündeki konumları değişir. 

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir? 
A) III ve IV. 
B) II ve III. 
C) I ve IV. 
D) I ve II. 
Soru 6 
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir? 
A) Yengeç bulutu 
B) Süpernovalar 
C) Nova 
D) Kara delik 
Soru 7 
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir? 
A) Yengeç bulutu 
B) Nova 
C) Galaksi tozu 
D) Bulutsu 
Soru 8 
"Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara - - - - denir." Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) gök ada 
B) kuyruklu yıldız 
C) takımyıldız 
D) meteor 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir? 
A) Yüzeysel 
B) Eliptik 
C) Sarmal 
D) Düzensiz 
Soru 10 
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yıldızların gökyüzündeki konumları değişir. 
B) Kuyruklu yıldızların yapılarında donmuş gaz ve toz bulunur. 
C) Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır. 
D) Gezegenlerin sayısı yıldızların sayısından fazladır. 
Soru 11 
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir? 
A) Gurup yıldızları 
B) Takımyıldızları 
C) Yıldız bulutu 
D) Samanyolu 
Soru 12 
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir? 
A) Halley 
B) Küçükayı 
C) Orion 
D) Kuzey Tacı 
Soru 13 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir. 
B) Gezegenler, yıldızlardan çok küçüktür. 
C) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. 
D) Gezegenlerin ışıkları titreşir. 
Soru 14 
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir? 
A) Helyumun hidrojene 
B) Hidrojenin helyuma 
C) Demirin hidrojene 
D) Hidrojenin demire 
Soru 15 
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?     
A) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır. 
B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır. 
C) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır. 
D) Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir. 
Soru 16 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir. 
B) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir. 
C) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir. 
D) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir. 
Soru 17 
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir? 
A) Kara delik 
B) Galaksi 
C) Bulutsu 
D) Süper nova 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir? 
A) Yansıma bulutsusu 
B) Karanlık bulutsusu 
C) Yıldız bulutsusu 
D) Salma bulutsusu 
Soru 19 
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? 
A) Kara delik – Bulutsu 
B) Bulutsu - Gök ada 
C) Gök ada - Kara delik 
D) Bulutsu - Kara delik 
Soru 20 
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir? 
A) Gezegenimsi bulutsu 
B) Karanlık bulutsu 
C) Süpernova kalıntıları 
D) Salma bulutsu