Test Çöz,Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Değerlendirme Testi, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Testi, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Testi, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Kazanımları, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Kazanım Testi, Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7230
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?

 • ABilim
 • BSanat
 • CUlaşım
 • DHayvancılık

1.Soru

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • AÇevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
 • BÖnemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
 • Cİhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
 • DTeknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

2.Soru

M.Ö. Mısır’ da ;
-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması
-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi
-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi
Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

 • AGeometri
 • BAstronomi
 • CMatematik
 • DTıp

3.Soru

Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,
I. Krallıkla yönetiliyor olmaları
II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları
III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık ol­maları
özelliklerinden hangilerinin bu duruma kat­kı sağladığı savunulabilir?

 • AI ve II
 • BII ve III
 • CI ve III
 • DI, II ve III

4.Soru

Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

 • Aİstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
 • BFenikeli denizcilerin camı bulması
 • CÇinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
 • DAğır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

5.Soru

Mısır'da, Nil Nehri'nin çevresinde yer alan tarlalar, belirli zamanlarda nehrin taşması ile sular altında kalıyordu, Bu taşan alanı hesaplamaya çalışmaları sonucunda ise .…………………….. gelişti.
Öğretmenin anlattığı bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

 

 • AGeometri
 • BTakvim
 • CMumyacılık
 • DAstronomi

6.Soru

İlk Çağ'da Mısır'da tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin. suların taşma zamanının hesaplanması, takvimin gelişmesinde etki olmuştur.
Bu bilgilere göre Mısır Medeniyeti ile ilgili hangi yargıyı ulaşamayız?

 • ABilimsel çalışmalar, coğrafi koşullardan etkilen­miştir.
 • BÜretici hayat yaşamışlardır.
 • CMumyalama tekniği gelişmiştir.
 • DTarım ürünleri üzerinden vergi alınmıştır.

7.Soru

İlk çağdaki bazı önemli buluşlar
MÖ 3500: Mezopotamya’da Sümerler yazıyı kullanan ilk uygarlıktır.
MÖ 3000: Babil’de ilk tarımsal ürün toplama makinesi kullanıldı
MÖ 700: Lidya’da, madeni para ilk kez kullanıldı
Bu verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • AEn önemli buluş paranın icadıdır.
 • BBuluşlar Mezopotamya medeniyetlerine aittir.
 • CBuluşlar çeşitli milletler tarafından yapılmıştır.
 • DBuluşları sadece bulanlar kullanmıştır.

8.Soru

M.Ö. 700 yıllarında Lidyalılar parayı bularak ticari ilişkilerde kullanmaya başlamıştır
Lidyalıların parayı icadı aşağıdakilerden hangisinin zayıfla­masına neden olduğu söylenebilir?

 • ATarım ve hayvancılığın
 • BTicarette takas usulünün
 • CMerkezi otoritenin
 • DTicari faaliyetlerin

9.Soru


 

Barut ilk olarak Çinliler tarafından bulunmuş ve çeşitli törenlerde havai fişek olarak kullanılan barut, 751 Talas Savaşı ile müslümanlar, Haçlı Seferleri ile Avrupa öğrenmiştir Barut, Orta Çağ sonlarında savaş malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bilgilerde icatların hangi özelliği üzerinde durulmamıştır?

 • AFarklı alanlarda kullanıldığı
 • BZamanla daha etkili şekilde kullanıldığı
 • Cİnsanlığın ortak mirası haline geldiği
 • DBütün icatların aynı toplum tarafından geliştirildiği

10.Soru