Test Çöz,7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum anlama testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum anlatımı testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum bilgi testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum bilgisi testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum çalışma testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum değerlendirme testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum etkinlik testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum kavrama testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum kazanım testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum konu testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum öğrenme testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum öğretimi testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum ölçme testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum ön bilgi testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum pekiştirme testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum sonuç değerlendirme testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum sonuç testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum sunumu testi, 7.sınıf Hızlı İletişim Güçlü To

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevremle İletişim Kurabiliyorum Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Eylul 2018 Pazartesi 18:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5985
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.

B) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.

C) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.

D) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

 

2. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A) Sempati

B) Telepati

C) Terapi

D) Empati

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak
kabul ettirmeye çalışır.

 

4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Biraz daha çalışırsan daha başarılı olabilirsin.

B) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!

C) Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun.

D) Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.

 

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Derslerine hiç çalışmıyorsun!

B) Beni hiç dinlemiyorsun.

C) Boş zamanlarında telefonunla oynayabilirsin.

D) Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!

 

6. Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?

A) Papirüs

B) Tellal

C) Duman

D) Gazete

 

7. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?

A) Medya

B) Haberleşme

C) İletişim

D) Etkileşim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?

A) Genel Ağ’ın getirdiği özgür ve geniş alan kitlelerin seslerini duyurmasını kolaylaştırmıştır.

B) Sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır.

C) Teknolojik gelişmeler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

D) Cep telefonları medyanın gelişmesini en çok etkileyen temel unsurdur.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.

B) Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için
medya sürekli takip edilmektedir.

C) Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.

D) Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.

 

10. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?

A) e-eğitim

B) e-okul

C) e-müfredat

D) e-devlet

 

11. Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

A) Üretimin artmasında katkı sağlamıştır.

B) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.

C) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

D) Bilgi alış-verişini yavaşlatmıştır.

 

12. “Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?

A) Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.

B) Medya ekonomik alanda katkı sağlar.

C) Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.

D) Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.