Test Çöz,7. sınıf hücre ile ilgili sorular ve cevapları, 7.sınıf bitki ve hayvan hücrelerinin özellikleri testi, 7.sınıf hücre ile ilgili klasik sorular, 7.sınıf hücre testi, 7.sınıf hücre testi indir, 7.sınıf Hücre ve Bölünmeler test, hücre ile ilgili 50 soru 7. sınıf, hücre ve organelleri test

7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 10:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3506
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kofulları küçük ve çok sayıdadır. 
B) İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır. 
C) Kloroplastları vardır. 
D) İlkel bitki hücresinde lizozom vardır. 
Soru 2 
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur? 
I- Kuş 

II- Çiçek 

III- Küf mantarı 

IV- Yaprak 

A) I-III 
B) II-IV 
C) I-II-III 
D) II-III-IV 
Soru 3 
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? 
A) kloroplast 
B) çekirdek 
C) hücre zarı 
D) sentrozom 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur? 
A) Ribozom 
B) Hücre duvarı 
C) Kromoplast 
D) Sentrozom 
Soru 5 
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz? 
A) Hücre kendi besinini üretebilir. 
B) Hücrede hücre duvarı bulunur. 
C) Hücrede sentrozom organeli bulunabilir. 
D) Bu bir bitki hücresidir. 
Soru 6 
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Genellikle oval bir şekle sahiptir. 
B) Hücre duvarı yoktur. 
C) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır. 
D) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur. 
Soru 7 
Hücre ile ilgili 
I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır. 

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır. 

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır. 

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır. 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız I 
C) II ve III 
D) I ve III 
Soru 8 
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Golgi cisimciği-Sindirim merkezi 
B) Mitokondri-Enerji merkezi 
C) Koful-Depo merkezi 
D) Çekirdek-Yönetim merkezi 
Soru 9 
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur? 
A) Ribozom –Mitokodri-Koful 
B) Ribozom-Lizozom-Sentrozom 
C) Koful-Sentozom-Kloroplast 
D) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast 
Soru 10 
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Lizozom yoktur. 
B) Sentrozom vardır. 
C) Kloroplastları yoktur. 
D) Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır. 
Soru 11 
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır. 
B) Köşeli bir şekle sahiptir. 
C) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır. 
D) Hücre duvarı yoktur. 
Soru 12 
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz? 
A) hücrezarı 
B) sentrozom 
C) ribozom 
D) golgi cisimciği