Test Çöz,7. sınıf hücre ile ilgili sorular ve cevapları, 7. sınıf hücre test, 7.sınıf hücre ile ilgili klasik sorular, 7.sınıf hücre organelleri testi, 7.sınıf hücre testi, 7.sınıf hücre testi indir, hücre ile ilgili 50 soru 7. sınıf, hücre ve organelleri test

7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 10:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4484
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?   
A) Golgi 
B) Mitokondri 
C) Ribozom 
D) Lizozom 
Soru 2 
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır? 
A) golgi cisimciği 
B) ribozom 
C) lizozom 
D) endoplazmik retikulum 
Soru 3 
” Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?     
A) mitokondri 
B) ribozom 
C) Endoplazmik Retikulum 
D) Golgi Cisimciği 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir? 
A) Kromozom 
B) Çekirdek 
C) Sitoplazma 
D) Hücre zarı 
Soru 5 
“Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Endoplazmik Retikulum 
B) mitokondri 
C) ribozom 
D) Lizozom 
Soru 6 
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?   
A) Endoplazmik retikulum 
B) DNA 
C) Lizozom 
D) Sentriyol 
Soru 7 
Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?   
A) Kloroplast - Ribozom 
B) Mitekondri - Sentrozom 
C) Kloroplast - Sentrozom 
D) Ribozom - Lizozom 
Soru 8 
Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?     
A) Ribozom 
B) Endoplazmik Retikulum 
C) Lizozom 
D) Sentrozom 
Soru 9 
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?     
A) sentrozom 
B) ribozom 
C) kloroplast 
D) lizozom 
Soru 10 
” Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir? 
A) Kloroplast 
B) Koful 
C) Mitokondri 
D) Lizozom 
Soru 11 
“Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir? 
A) Kloroplast 
B) Mitokondri 
C) Koful 
D) Lizozom 
Soru 12 
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir? 
A) ribozom 
B) Endoplazmik Retikulum 
C) mitokondri 
D) Lizozom