Test Çöz,7.sınıf İletişim Özgürlüğü, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü anlama testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü anlatımı testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü bilgi testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü bilgisi testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü çalışma testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü değerlendirme testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü etkinlik testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü kavrama testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü kazanım testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü konu testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü öğrenme testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü öğretimi testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü ölçme testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü ön bilgi testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü pekiştirme testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü sonuç değerlendirme testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü sonuç testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü sunumu testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü süreç testi, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü test etkinliği, 7.sınıf İletişim Özgürlüğü testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Düşünüyorum, Düşündüğümü Açıklıyorum Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Eylul 2018 Pazartesi 18:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6002
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A) Basın özgürlüğü

B) Yayın özgürlüğü

C) Bilgi özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla
serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.

B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi
anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

C) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

D) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.

 

3. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

C) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

D) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

 

4. Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

A) İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.

B) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.

C) Kitle iletişim araçlarının çeşidine.

D) Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.

 

5. Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Doğru haber yapma ve yayma.

B) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.

C) Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.

D) Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.

 

6. Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?

A) Sansür

B) Boykot

C) Kısıtlama

D) Ceza

 

7. “RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın yasağı

B) Akıllı işaretler

C) Uyarı işaretleri

D) İzinsiz yayın işaretleri

 

8. “İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına
müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Haklarımız

B) Özgürlüklerimiz

C) Sorumluluklarımız

D) Yasaklar

 

9. “Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.”
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Özel hayatın gizliliğinin

C) Kitle iletişim özgürlüğünün

D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün

 

10. “Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.”

Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Fikir paylaşımını sağladıkları

B) Yargının kararlarını etkiledikleri

C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri

D) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?

A) Günlük gazete çıkarmak

B) Yarışma programları düzenlemek

C) Eurovision yarışmaları düzenlemek

D) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek

 

12. Anayasası'mızın 20. maddesi "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." şeklindedir

Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Ekonomik hakların korunması

B) Ülke güvenliğinin sağlanması

C) Kişilik haklarının korunması

D) Basın özgürlüğünün sınırlanması