Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, İletişim, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf İletişim etkinliği bul, İletişim tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri 2 Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Eylul 2013 Pazar 19:24
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
37583
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 

Atatürk’ün: “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.” sözünün anlamı aşağıdakiseçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Basın hürriyeti mahzurludur.
B) Basın hürriyeti olmamalıdır.
C) Basın, özgür olmalıdır.
D) Basın özgürlüğü bir vasıtadır.

MADDE 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. MADDE 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. MADDE 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. MADDE 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. MADDE 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasamızın yukarıdaki maddeleri,aşağıdaki başlıklardan hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) MADDE 26 – Düşünce özgürlüğü
B) MADDE 25 – Düşünce özgürlüğü
C) MADDE 28 – Basın özgürlüğü
D) MADDE 19 – Kişi özgürlüğü

Aynı olay karşısında 4 ayrı kişinin sözleri şöyledir: 1. kişi: Olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeliyim. 2. kişi: Bu konu hakkındaki düşüncelerimi açıklayabilmeliyim. 3. kişi: Halkı ilgilendiren bu olayı yayınlamalıyım. 4. kişi: Bu olayı arkadaşlarıma anlatmalıyım. Hak ve özgürlükler ile bu kişilerin sözlerini eşlediğimizde aşağıdakilerden hangisiyanlış olur?

A) 1.kişi: doğru bilgi alma hakkı
B) 4. kişi: yayınlama özgürlüğü
C) 2.kişi: düşünceyi açıklama hakkı
D) 3.kişi: basın özgürlüğü

Bilim ve sanatı yayma hakkı, bireylerin hak ve özgürlükleri arasında yer alır. Ancak bu konudaki yayma hakkı, Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Aşağıdaki Anayasa maddelerinden hangisi, bunlardan biri değildir?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) Tümü

Hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildirAşağıdakilerdenhangisi, konut dokunulmazlığı hakkının sınırlanabileceği durumlardan biri değildir?

A) Suç işlenmesinin önlenmesi
B) Genel ahlakın korunması
C) Genel sağlığın korunması
D) Haber toplanması

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının sorumluluklarından biri değildir?

A) Demokrasiyi güçlendirmek
B) Kamuoyu oluşturmak
C) Doğru bilgi vermek
D) Taraflı yayın yapmak

Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Obezite
B) Dilde yozlaşma
C) Sosyalleşme sorunları
D) Eğlence

Kitle iletişim araçlarının, siyasal otoriteyi denetleme ve demokratik katılım üzerinde büyük etkisi vardır. Aşağıdakilerdenhangisi, kitle iletişim araçlarının bu konudaki olumsuz etkisi olarak görülebilir?

A) Bıkkınlığa neden olması
B) Toplumu, yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirmesi
C) Siyasal katılımı artırması
D) Demokrasiyi güçlendirmesi

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun bir sonucudur?

A) Dünyadaki gelişmelerden haberdar olunması
B) Farklı görüşlerin ortaya atılıp tartışılması
C) Farklı kültürlerin tanıtılması
D) İnsanların hoşça vakit geçirmeleri

I. Beni iyi dinle. II. Dinlemeyi bilmiyorsun. III. Dinlemediğini biliyorum. IV. Beni dinlemezsin ama… Yukarıdakilerden hangileri olumsuz ilişkileri başlatan cümlelerdir?

A) II, III ve IV
B) I, II, III ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

Fransız yazar ve düşünür Voltaire’nin, "Söylediklerini kabul edemem; ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim." sözünü, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

A) Sevgi
B) İletişim
C) Karşı koyma
D) Hoşgörü

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi empati kavramını anlatmaz?

A) Bireyin, karşısındakilerle etkileşim kurmasıdır.
B) Bireyin kendisini, karşısındaki insanın yerine koymasıdır.
C) Bireyin olaylara, karşısındakinin bakış açısıyla bakmasıdır.
D) Bireyin, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.

I. Elin ağzı torba değil ki büzesin. II. Ağzından hayır çıkmaz, bari şer söyleme. III. Az söyle, öz söyle; iki dinle, bir söyle. IV. Önce düşün, sonra söyle. V. Göz ile kulak iki, ağız tek. VI. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. VII. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Verilen atasözlerinden hangileri, iletişimde dinlemenin önemini anlatır?

A) I, II, III, IV, V, VI ve VII
B) III ve V
C) I, II, III, IV ve VII
D) II, III, IV ve V

İletişimi olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi, etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir?

A) Göz teması kurmak
B) Anlatılanlara ilgi göstermek
C) Ön yargıyla yaklaşmak
D) Söz kesmemek

Aşağıdakilerden hangisi, yüz yüze iletişimle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ses tonu, vurgulama ve konuşma, sözel iletişim davranışlarıdır.
B) Yüz yüze iletişimde sözler ve davranışlar önem taşır.
C) Göz teması, fiziksel yakınlık, duruşlar, yüz ifadeleri sözel olmayan iletişim davranışlarıdır.
D) Yüz yüze iletişimde beden dili kullanılmaz.

“Dönüt” kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?

A) Öğretmenin, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrencilerin mimiklerinden sezmesi, dönüte bir örnektir.
B) İletişim tek yönlü değil, dairesel bir süreçtir.
C) Dönütlerin (geri bildirim) olumlu olması çok önemlidir.
D) Hedefin mesajı algılamasından sonra ortaya çıkan, olumlu ya da olumsuz tepkilere dönüt denir