Test Çöz,İnsan Gücünden Makineye Değerlendirme Testi, İnsan Gücünden Makineye Testi, İnsan Gücünden Makineye Testi, İnsan Gücünden Makineye Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, İnsan Gücünden Makineye Kazanımları, İnsan Gücünden Makineye Kazanım Testi, İnsan Gücünden Makineye Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsan Gücünden Makineye Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 23:42
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5113
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi, üretim teknoloji­sindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerine örnek olarak verilemez?

 • Aİnsanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde konut sorununun yaşanması
 • BSanayi Devrimi’yle birlikte insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın azalması
 • CBuhar gücü ile çalışan makinelerin kullanıl¬ması sonucu sanayi faaliyetlerinin artması
 • DTarımsal alanlarda makine kullanımının artmasıyla birlikte birim alandan daha fazla ürün alınması

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, üretilen bir ürü­nün maliyetini etkileyen faktörlerden biri, değildir?

 • AHam madde
 • BUlaşım
 • CDenize uzaklık
 • Dİşçi ücretleri

2.Soru

-Üretimde teknolojik aletlerin kullanılmaya başlanması
-İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimin azalması
-İnsanların refah düzeylerinin yükselmesi
-Fabrikaların çoğalmaya başlaması 
Yukarıdaki gelişmelerin temelinde yatan et­ken aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASanayi İnkılabı
 • BCoğrafi Keşifler
 • CEğitim faaliyetlerinin gelişmesi
 • DUlaşım hizmetlerinin gelişmesi

3.Soru

Devletlerin ekonomik olarak gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • ATicaretin gelişmiş olması
 • BNüfus artış hızının fazla olması
 • CFabrikaların sayısının fazla olması
 • DUlaşım koşullarının gelişmiş olması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa ülkelerinde Sanayi İnkılabının gerçekleştirilmesiyle birlikte meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

 • Aİnsanların refah seviyelerinin artması
 • BAltın, gümüş gibi madenlerin öneminin artması
 • CKadın ve çocuk işçilerinin sayısında artışların olması
 • DFabrikaların çoğalmasıyla birlikte işçi sınıfının ortaya çıkması

5.Soru

Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ül­kelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapıl­masına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterin­ce gelişme gösterdiği söylenemez?

 • AJaponya
 • BAlmanya
 • CSuriye
 • Dİngiltere

6.Soru

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?

 • AMakine sanayii
 • BPetrol rafinerisi
 • CDokuma sanayii
 • DDemir çelik sanayii

7.Soru

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülk­lere "Vakıf denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfla­rın kuruluş amaçları arasında gösterile­mez?

 • ADini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
 • BYardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
 • Cİnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
 • DSağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi

8.Soru

Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AMedreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
 • BAhilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
 • CEnderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
 • DDevletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.

9.Soru


 

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı ol­mak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?

 

 • AYeşilay haftası
 • BVakıflar haftası
 • COrman haftası
 • DMilli Egemenlik Çocuk Bayramı

10.Soru