Test Çöz,7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın konu testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın kavrama testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın kazanım testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın öğrenme testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın çalışma testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın değerlendirme testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın öğretimi testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın test etkinliği, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın anlatımı testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın sunumu testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın etkinlik testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın bilgi testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın pekiştirme testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın bilgisi testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın süreç testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın anlama testi, 7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın ön bilg

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2018 Pazar 23:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7698
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?

A) Hoşgörüyle

B) Baskıyla

C) Askeri ve siyasi güçle

D) Baskıcı yönetimle

 

2. Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu
insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?

A) Anadolu’nun geleneğine uygun olması

B) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması

C) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması

D) Anadolu beyliklerinin isteği

 

3. “Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?

A) İzmit

B) Edirne

C) Bursa

D) İstanbul

 

4. Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.
Hangisi Türk tarihi açısından önemli değildir?

A) Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.

B) İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

C) Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme Dönemi başladı.

D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.

 

5. Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.
Hangisi daha çok Dünya  tarihi açısından önemlidir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.

B) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.

C) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.

 

6. Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi sona erip yükselme dönemi başlamıştır?

A) Ankara Savaşı

B) Fetret Devri

C) İstanbul’un Fethi

D) Edirne’nin başkent olması

 

7. “Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur.”  Bu politikayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?

A) Baskı politikası

B) Hoşgörü politikası

C) Siyasi güç politikası

D) Ekonomi politikası

 

8. Doğunun Fatihi olarak ta anılan Osmanlı padişahı hangisidir?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) Yavuz Sultan Selim

D) Yıldırım Beyazıt

 

9.” Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.”  Yukarıdaki bilgiler hangi Osmanlı padişahının dönemine aittir?

A) Yavuz Sultan Selim

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) IV. Murad

D) Fatih Sultan Mehmet

 

10. “Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak
Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?

A) Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

B) Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.

C) Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.

D) Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.

 

11. “Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) Yavuz Sultan Selim

D) Yıldırım Beyazıt

 

12. “Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline
getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?

A) Akdeniz

B) Karadeniz

C) Ege Denizi

D) Marmara