Test Çöz,İnsanlar Yerler Ve Çevreler, İnsanlar Yerler Ve Çevreler anlama testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler anlatımı testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler bilgi testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler bilgisi testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler çalışma testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler değerlendirme testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler etkinlik testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler kavrama testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler kazanım testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler konu testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler öğrenme testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler öğretimi testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler ölçme testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler ön bilgi testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler pekiştirme testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler sonuç değerlendirme testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler sonuç testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler sunumu testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler süreç testi, İnsanlar Yerler Ve Çevreler test etkinliği, İnsanlar Yerler Ve Çevreler testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Agustos 2018 Carsamba 08:23
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8993
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

1.  Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

A) Batman  

B) Seydişehir 

C) Marmaris  

D) İskenderun

 

2.  İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

A) Yağışların yetersizliği

B) Kışların uzun ve sert oluşu

C) Ulaşım güçlükleri

D) Ürün çeşidinin azlığı

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A) Turizm

B) Endüstri 

C) Maden 

D) Mimarî

 

4.  1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Doğum oranının yüksek olmasına

B) Evli nüfusun fazla olmasına

C) Çocuk ölümlerinin az olmasına

D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

 

5.  Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

 

6-  Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A) Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması

B) Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması

C) İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi

D) Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

 

7-   Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması

B) Gidecekleri   ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması

C) Mesleklerinin  ülkelerinde  yeterince  yaygın olmaması

D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

 

8-   Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına

B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına

C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına

D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

 

9-   Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

A) Gelişmiş iş imkânları  

B) Eğitim olanakları

C) Sağlık hizmetleri          

D) Barınma ihtiyaçları

 

10-   Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

A) Kuzeydoğu Anadolu

B) Ege Denizi kıyıları

C) Marmara Denizi çevresi.

D) Türkiye'nin güney kıyıları

 

 

11-  İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.

  Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

A) Haberleşme

B) Yerleşme ve seyahat

C) Düşünceyi açıklama

D) Özel yaşamın gizliliği

 

12- Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?

A) Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi

B) İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması

C) Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması

D) Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi

 

13- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

A) Kamu mallarını korumak

B) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak

C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak

D) Suç işlenmesini önlemek

 

14- Anayasamızın 23.maddesine göre;

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?

A) Kamu mallarını korumak

B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek

C) İşsizliği önlemek

D) Suç işlenmesini engellemek

 

15- Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?

A) Seçim zamanı

B) Seferberlik zamanı

C) Savaş zamanı

D) Olağanüstü hal

 

16- Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

A) Adana    

B) İstanbul   

C) Muğla

D) Hakkâri

 

17-  Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

A) Balıkçılık faaliyetlerinin

B) İklim koşullarının elverişli olmasının

C) Ormanların geniş yer kaplamasının

D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

 

18- Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?

A) Ölüm oranının azalması

B) Doğum oranına artış olması

C) Bölgenin dışarıdan göç alması

D) Teknolojinin gelişmesi

 

19- Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.

Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

A) Yüz ölçümü              

B) Nüfus artış hızı

C) Kentsel nüfus oranı  

D) Nüfusun eğitim düzeyi

20-  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?

A) Yükselti                          

B) Sanayi faaliyetleri

C) İklim özellikleri             

D) Akarsular