Test Çöz,Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Değerlendirme Testi, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Testi, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Testi, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Kazanımları, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Kazanım Testi, Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8046
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Rodos'un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • ABoğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
 • BHaçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
 • CAkdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
 • DBarbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.

1.Soru

Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra
II- Kıbrıs
III- Trabzon

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

2.Soru

Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?

 • ASanat
 • BTarım
 • CBilim
 • DTicaret

3.Soru

Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu. Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî 
II- iktisadi 
III- siyasi 
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?

 • AI ve II
 • BII ve III
 • CIII ve IV
 • DI, III ve IV

4.Soru

Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • AOsmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
 • BHerhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
 • CKaradeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
 • DOsmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi

5.Soru

Ticaret yollarının değişmesinden önemli oranda zarar gören Osmanlı Devleti, Hintli Müslümanlar'ı Portekiz baskısından kurtarmak ve Baharat Yolu'nu yeniden denetim altına almak amacıyla Hint Deniz Seferleri'ni düzenlemiştir.
Buna göre Hint Deniz Seferleri' nin başlamasında aşağıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

 • AEkonomik - Dini
 • BKültürel - Askeri
 • CYönetim - Askeri
 • DEkonomik - Siyasal

6.Soru

Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’un fethini tamamladıktan sonra Karadeniz ve İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmak için Cenevizlilerden Amasra’yı almış; Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermiş ve Kırım’ı ele geçirmiştir.
Buna göre Fatih’in aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?

 • AAnadolu Türk birliğini sağlama
 • BKültürel alanda ilerleme
 • CTicaret yollarını denetim altına alma
 • DOlası bir Hıristiyan birliğini engelleme

7.Soru

Venediklilerle yapılan uzun bir savaş (1463-1479) döneminden sonra Venedikliler, İşkodra ve Akçahisar kaleleriyle Limmi ve Eğriboz adalarını Osmanlı Devleti'ne bırakmayı ve el­de ettikleri ticaret serbestliği karşılığında Os­manlı Devleti'ne her yıl 10.000 altın ödemeyi kabul etti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi­ne ulaşılamaz?

 • AOsmanlı donanması, Avrupa'nın en güçlü donanması durumuna gelmiştir.
 • BEge Denizi, Osmanlı Devleti ile Venedikli­ler arasında çatışma alanı haline gelmiştir.
 • COsmanlı Devleti, Ege Denizi'nde hakimi­yet alanını genişletmiştir.
 • DVenedikliler bazı ekonomik ayrıcalıklar el­de etmiştir.

8.Soru

Osmanl Devleti’nin Yükselme Dönemi’yle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, denizcilik ve donanma faaliyetlerini geliştirici etkiye sahip değildir?

 • ATersanelerin onarılması
 • BOrtodokslara bazı hakların verilmesi
 • CBeyliklerin tersane ve donanmalarının Osmanlılara başlanması
 • DBaharat Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesi

9.Soru


 

- Amasra'nın alınması
-Candaroğullarına son verilmesi
-Trabzon Rum imparatorluğunun yıkılması
-Kırım'ın fethedilmesi
Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı bu fetihler,
I. Balkanlardaki fetihleri kalıcı kılmak
II. Karadeniz'de Türk egemenliğini sağlamak
III.Ticaret gelirlerini artırmak
amaçlarından hangileri için yapılmıştır?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI ve III

10.Soru