Test Çöz,7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere, 7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Kavrama Testi, 7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Kazanım Testi, 7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Konu Testi, 7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Testi, 7.Sınıf Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere Testi Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kil Tabletten Tablet Bilgisayara Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Subat 2020 Pazartesi 19:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6000
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?

A) Lidyalılar

B) Asurlar

C) Babiller

D) Sümerler

 

2. “M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü
kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?

A) Çivi yazısı

B) Papirüs

C) Hiyeroglif

D) Latin alfabesi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük
rolü vardır.

B) Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.

C) Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.

D)  Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.

 

4. “Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı
sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?

A) Yunanlılar

B) Romalılar

C) Mısırlılar

D)  Sümerler

 

5. “Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?

A) Babiller

B) Asurlular

C) Sümerler

D) Mısırlılar

 

6. “Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz.  İcat edilen ilk kağıt hangisidir?

A) Parşömen

B) Papirüs

C) İpek kağıt

D)  Deri

 

7. “Mısır’da kurulan bu kütüphanede çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu. Ayrıca bu kütüphanenin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan hayvan ve bitkilerin sergilendiği özel bir bahçesi, rasathanesi, sergi salonu ve sanat galerisi vardı.” Yukarıda anlatılan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ninova Kütüphanesi

B) Babil Kütüphanesi

C) Bergama Kütüphanesi

D)  İskenderiye Kütüphanesi

 

8. Koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılarak oluşturulan kağıt hangisidir?

A) Parşömen

B) Papirüs

C) Kil tablet

D)  Hiyeroglif

 

9. Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan bilgiyi depolama ve aktarma araçlarından birisi dğildir?

A) Yazı

B) Tablet

C) Çivi

D) Kağıt

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bilginin depolanması ve aktarılması için geliştirilmiş en ileri teknolojik araçtır?

A) Bilgisayar

B) Kağıt

C) Ansiklopedi

D)  Tablet

 

11. “Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de artırmıştır. Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler
bilgilerimize kolayca ulaşabilir hâle gelmiştir.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) İnternet kullanmaktan kaçınmalıyız.

B) Kişisel bilgilerimizi sanal ortamlarda paylaşmamalıyız.

C) Dijital ortamlarda bilgi depolamamalıyız.

D) İnternetimizi her zaman kapalı tutmalıyız.

 

12. “İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A) Parşömenin icat edilmesi

C) Kil tablet kullanılması
B) Balmumu tablet yapılması

D) Tekerleğin icadı