Test Çöz,7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test indir, 7 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu özeti, kültür ve miras 7.sınıf test, 7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu anlatımı, 7.sınıf kültür ve miras soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2018 Pazar 23:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10040
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir? 
A) Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı. 
B) Avrupa’da burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluştu. 
C) Doğu ülkeleri bilim ve sanat yönünden gelişti. 
D) Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı. 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) İlk matbaa kuruldu. 
B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 
C) Yalova'da kâğıt fabrikası açıldı. 
D) Çini fabrikası kuruldu. 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’nın doğudan almak zorunda kaldığı ürünlerden birisi değildir? 
A) İpek 
B) Tuz 
C) Baharat 
D) Şeker 
Soru 4 
“XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması, teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.” Bu durum hangisine sebep olmuştur? 
A) Sanayi İnkılabı 
B) Fransız İhtilalı 
C) Reform Hareketleri 
D) Sömürgecilik Yarışı 
Soru 5 
Matbaanın ve kağıdın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Coğrafi keşiflere 
B) Dinde reformlar yapılmasına 
C) Ticaretin gelişmesine 
D) Bilginin hızla yayılmasına 
Soru 6 
“Rönesans Dönemi’nde klasik eserler ve İncil farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böylece Avrupalılar İncil’i daha iyi anladılar ve İncil’de yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. Coğraf keşifler ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kilisenin öğrettiklerini sorgulamaya başladı. Böylece insanlar kilisenin endüljans (cennetten arsa satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamalarına karşı çıkmaya başladı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Rönesans’a 
B) Reform hareketlerine 
C) Sömürgeciliğin yayılmasına 
D) Aydınlanma çağının başlamasına 
Soru 7 
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir? 
A) Kanal Harekâtı 
B) Balkan Savaşları 
C) Osmanlı- Rus Savaşı 
D) Viyana Kuşatması 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi değildir? 
A) Avrupa’daki sömürgecilik yarışı. 
B) İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması. 
C) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi. 
D) İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması. 
Soru 9 
“XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupalılar İslam dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmekle kalmamış aynı zamanda bunları geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanılması Avrupa’da XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur.” Avrupalıların doğudaki bilim ve gelişmelerden yararlanmalarına sebep olan olay hangisidir? 
A) Coğrafi Keşifler 
B) Reform Hareketleri 
C) Haçlı Seferleri 
D) Rönesans 
Soru 10 
Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ne denir? 
A) Bilim Çağı 
B) Aydınlanma Çağı 
C) Orta Çağ 
D) Sömürgecilik Çağı 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) İlk kütüphaneler açıldı. 
B) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur. 
C) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır. 
D) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. 
Soru 12 
“12 Ekim 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasındaki Bahama Adaları’na ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Fakat ulaştığı yerin Amerika kıtası olduğunun farkında değildi. O, yola çıkış hedef olan Hindistan’a ulaştığını sanıyordu.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ünlü denizci hangisidir? 
A) Kristof Kolomb’tur (Kıristof Kolomp) 
B) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
C) Santa Maria (Santa Maria) 
D) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir? 
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
B) Marco Polo (Marko Polo) 
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
D) Magellan (Macellan) 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur? 
A) Sanayi İnkılâbı 
B) Sömürgecilik Yarışı 
C) Coğrafi Keşifler 
D) Fransız İhtilalı 
Soru 15 
“Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir? 
A) Keşifler 
B) Reform 
C) Sömürgecilik 
D) Rönesans 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi kültür, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır? 
A) Dinde reform hareketleri 
B) Coğrafi keşifler 
C) Yazının icadı 
D) Matbaanın bulunması 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir? 
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur. 
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur. 
C) Çini atölyeleri açılmıştır. 
D) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir. 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerindendir? 
A) Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi 
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi 
C) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri 
D) Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi 
Soru 19 
“İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 
A) Sömürgecilik yarışı 
B) Yeni icatlar 
C) Coğrafi keşifler 
D) Reform hareketleri 
Soru 20 
“XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını ziyaret etmişti. ”Travels” (Seyahatler) adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıların keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.” Yukarıdaki betinde anlatılan ünlü gezgin hangisidir? 
A) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi) 
B) Magellan (Macellan) 
C) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 
D) Marco Polo (Marko Polo)