Test Çöz,7.sınıf kuvvet ve hareket, 7.sınıf kuvvet ve hareket test, 7 sınıf kuvvet ve hareket konu özeti, 7.sınıf fen ve teknoloji kuvvet ve hareket, 7.sınıf kütle ve ağırlık konu anlatımı, 7 sınıf fen iş ve enerji konu anlatımı, 7 sınıf fen ve teknoloji kuvvet ve hareket iş ve enerji test, kuvvet iş ve enerji arasındaki ilişki 7. sınıf, 7.sınıf kütle ve ağırlık ilişkisi test,

7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2019 Persembe 22:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8958
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan kuvvetler verilmiştir. 

Buna göre cisimlerin hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamaktadır? (F kuvveti yüzeyin sürtünme kuvvetinden büyüktür.) 
A Yalnız I 
B II ve III 
C I, II ve IV 
D I, II, III ve IV 
Soru 2 
Aşağıda bazı birimler sembolleriyle verilmiştir. 
Newton → N 
Metre → m 
Kilogram → kg 
İş birimi olan Joule’un hesaplanabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 
A N / m 
B N x m 
C m / kg 
D N x m x kg 
Soru 3 
Aşağıdaki tabloda işle ilgili günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir. 

Bu örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? 
A Yalnız I 
B I, II ve III 
C II, III ve IV 
D I, II, III ve IV 
Soru 4 
Aşağıdaki düzeneklerdeki ağırlıklar bulundukları yükseklikten yer yüzeyine konuluyor. 

Buna göre yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğunu göstermek için hangi düzenekler beraber seçilmeldir? 
A K ve L 
B K ve M 
C K ve N 
D L ve M 
Soru 5 

Yukarıdaki enerji çeşitlerinin, örnekleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A I-a, II-b, III-c 
B I-b, II-a, III-c 
C I-c, II-b, III-a 
D I-a, II-c, III-b 
Soru 6 
Farklı ağırlık ve büyüklükteki futbol, basketbol ve tenis topları h yüksekliğinden aynı anda kum yüzeye bırakılıyor. 

Kum yüzeylerde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A Çekim potansiyel enerjileri birbirine eşittir. 
B Çekim potansiyel enerjileri ağırlıklarına bağlıdır. 
C Kum yüzeyde en geniş izi tenis topu meydana getirir. 
D Futbol topunun çekim potansiyeli basketbol topundan fazladır. 
Soru 7 
İlk hızı sıfır olan yüzücü, şekildeki yüzme havuzuna atlarken K, L ve M noktalarından geçmektedir. 

Buna göre K, L ve M noktalarındaki enerji dönüşümleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
A K noktasındaki potansiyel enerjisi en küçüktür. 
B L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. 
C M noktasında hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi vardır. 
D Her noktada aynı potansiyel enerjiye sahiptir. 
Soru 8 
Kerem öğretmen iple bağladığı ilk hızı olmayan bir topu A ve C noktaları arasında serbest bırakmış ve enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden gözlemlerini söylemelerini istemiştir. 

Emrah : A - B yönünde potansiyel enerjisi azalır. 
İlker : A ve C noktalarında potansiyel enerjileri eşittir. 
Emre : B noktasındaki kinetik enerjisi en fazladır. 
Koray : B - C yönünde kinetik enerjisi artar. 
Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) 
A Emrah ve İlker 
B İlker ve Koray 
C İlker, Emre ve Koray 
D Emrah, İlker ve Emre 
Soru 9 
Kütleleri ve süratleri aşağıda verilen K, L ve M araçlarının hareket yüzeyleri ve yönleri aynıdır. 

Kinetik enerjinin, cismin kütlesi ve süratine bağlı olduğunu gösterebilmek için hangi araçları beraber gözlemlemek gerekmektedir? 

A A 
B B 
C C 
D D 
Soru 10 
Aşağıdaki öğrencilerin sürtünme kuvvetinin etkileri hakkında verdiği örnekler şöyledir: 

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur? 
A Merve ve Hande 
B Merve ve Özge 
C Hande ve Özge 
D Merve, Hande ve Özge