Test Çöz, 7 sınıf mitoz bölünme test, 7. sınıf mayoz bölünme test, 7.sınıf mayoz bölünme test çöz, 7.sınıf mayoz bölünme test indir, 7.sınıf mitoz bölünme testi, 7.sınıf mitoz ve mayoz bölünme test indir, 7.sınıf mitoz ve mayoz bölünme test ve cevapları, mayoz bölünme ile ilgili klasik sorular, mitoz bölünme ile ilgili sorular ve cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Nasıl Gerçekleşir? Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 09:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2267
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. 

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur. 

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. 

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir? 
A) I ve II 
B) Yalnız I 
C) I ve III 
D) Yalnız III 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır? 
A) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. 
B) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur. 
C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir. 
D) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur. 
Soru 3 
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?   
A) Sitoplazma bölünmesine 
B) Crassing-over olayın görülmesi 
C) Çeğirdekçik zarının kaybolmasına 
D) DNA eşleşmesine 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir? 
A) Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması 
B) Büyüme,Onarım,gelişme yapması 
C) Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi 
D) Kromozom sayısının yarıya inmesi 
Soru 5 
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer? 
A) Hücre sayısının artması 
B) Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması 
C) Kromozom sayısının yarıya inmesi 
D) Her hücrede görülmesi 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir? 
A) Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır. 
B) Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar. 
C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. 
D) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. 
Soru 7 
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez. 
B) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür. 
C) Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur. 
D) Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur. 
Soru 8 
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen; 
I. DNA’nın eşlenmesi 

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması 

III. Krossing over yapılması 

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?     
A) yalnız III 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I ve III 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir? 
A) Parça değişimi görülür. 
B) Sadece üreme ana hücrelerinde görülür. 
C) Tek aşamadan oluşur. 
D) Sonucunda dört hücre oluşur. 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez? 
A) Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi 
B) Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması 
C) Parça değişimi 
D) Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir? 
A) sperm, karaciğer hücresi. 
B) yumurta, sinir hücresi 
C) sperm, yumurta 
D) dil hücresi, polen 
Soru 12 
I. Üreme ana hücrelerinde görülür. 

II. Parça değişimi gerçekleşir. 

III.  İki yavru hücre oluşur. 

IV. Kromozom sayısı yarıya iner. 

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?         
A) I ve III 
B) I ve II 
C) I,II ve IV 
D) I,II,III ve IV 
Soru 13 
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir? 
A) zararlı genleri oluşturmak 
B) çok küçük hücreler oluşturmak 
C) çok sayıda yeni hücre yapmak 
D) eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir? 
A) Hayat boyu devam eder. 
B) İki aşamadan oluşur. 
C) Sonucunda iki hücre oluşur. 
D) Vücut hücrelerinde görülür. 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?     
A) Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder. 
B) Parça değişimi görülmez. 
C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır. 
D) Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.