Test Çöz,7. sınıf din kültürü melek ve ahiret inancı test, 7. sınıf din kültürü melek ve ahiret inancı test indir, 7. sınıf din kültürü melek ve ahiret inancı test pdf, 7. sınıf din kültürü melek ve ahiret inancı test, 7. sınıf din kültürü melek ve ahiret inancı konu özeti, 7.sınıf din melek ve ahiret inancı konu anlatımı, 7 sınıf din kültürü testleri çöz, melek ve ahiret inancı ile ilgili sorular, 7 sınıf melek ve ahiret inancı test çöz,

7. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Melek ve Ahiret İnancı Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Eylul 2019 Pazar 18:41
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2916
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan Allah’tır.
B) İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir.
C) Mikroplar gibi bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir.
D) Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.

 

 

2. Aşağıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
A) Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
B) Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
C) İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
D) Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

 

 

3. Bazı varlıkları göremeyiz veya algılayamayız. Bu varlıkları Allah (c.c.)  bize bildirdiği kadarıyla biliriz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Hücre

B) Ahiret
C) Cin

D) Melek

 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri olmayan ve sürekli olarak Allah’a ibadet hâlinde olan varlıkların ortak adıdır?
A) Ruh

B) Melek
C) Şeytan

D) Cin

 

5. Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)  Allah(c.c.) tarafından belirli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmışlardır.

B)  Ruhani ve nurani varlıklardır.

C)  Bu dünyada görevlendirilmemiştir.

D)  Her zamana Allah’a itaat etmektedirler.

 

 

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi cinlerle ilgili doğru değildir?

A)  Nurdan yaratılmışlardır.

B)  Geleceği ve gaybı bilemezler.

C)  Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

D)  Gözle görülmezler ya da hissedemeyiz.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara verilen addır?

A)  Ruh

B)  Melek

C)  Şeytan

D)  Cin

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir?

A)  Cebrail

B)  Kiramen Kâtibin

C)  Münker Nekir

D)  İsrafil Mikail

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir?

A)  Azrail

B)  Kiramen Kâtibin

C)  Münker Nekir

D)  İsrafil Mikail

 

10. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?

A)  İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

B)  Melekler nurdan yaratılmışlardır.

C)  Melekler sürekli bizimle oldukları için varlıklarını her zaman hissedebiliriz.

D)  Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.

 

11. Gayb; duyu organlarımızla algılayamadığımız ancak Allah’ın (c.c.) varlığını bildirdiği alem gibi anlamlara gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi gayb alemi ile ilgili değildir?

A)  Ahret

B)  Cennet

C)  Kitap

D)  Melek

 

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançlardan birisi değildir?

A)  Cin çağırmak, bilgi almak.

B)  Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek.

C)  Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak.

D)  Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.

 

 

13. Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?

A)  İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

B)  Hz. Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri vardır.

C)  Geleceği ve gaybı bilemezler.

D)  Ateşten yaratılmışlardır.

 

 

14. Aşağıda verilenlerden hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
A) İslam’ın beş esasından birini benimsemek.
B) Yaptıklarının hesabını vereceğini kabul etmek.
C) Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak.
D) İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak.

 

15. Ahrete inanan birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Adaletli davranması.
B) Çevresine duyarlı olması.
C) Yakınlarına çıkar sağlaması.
D) Akrabaları koruyup gözetmesi.

 

16. Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
A) Gökten sofra indirilmesi
B) Beşikte iken konuşması
C) Doğuştan körü iyileştirmesi
D) Asasının yılana dönüşmesi

 

17. Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi doğru değildir?

A)  Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar.
B)  Cennetteki varlıklar sürekli ibadet halindedir.

C)  Cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur.

D)  Cennette boş ve yalan söz de işitilmez.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının
cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir?

A)  Ahret

B)  Cennet

C)  Kıyamet

D)  Cehennem

 

19. Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazinin adıdır?
A) Mizan

B) Haşr

C) Amel defteri

D) Ba’s

 

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Azrail: İnsana hayat verir.
B) Mikail: Kıyameti başlatmak için sûra üfler.
C) Münker Nekir: Ölen her insanı sorgular.
D) Cebrail: Can alır.