Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam etkinliği bul, Metinde, Paragrafta, Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Türkçe Metinde Anlam Bilgisi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Nisan 2014 Cumartesi 13:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10242
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bir ülkenin en önemli kültür davası, hiç şüphesiz, dil davasıdır. O, bütün davaların başında gelir. Onu halletmedikçe, kültürle ilgili diğer meselele¬ri çözmeye imkân yoktur. Çünkü düşünce ve duyguları nesilden nesile, insandan insana aktarma aracı olan dil, her türlü kültür çalışmasının birinci basamağını oluşturur. İnsanoğlu dil vasıtasıyla ilişki kurar. Milli ve sosyal dayanışma, dil ile olur. Parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Bir iletişim aracı olduğuna 
B) Kültürün temel taşı olduğuna 
C) İnsanların dile dayalı olarak düşündüğüne 
D) İnsanlara destek olma fırsatı verdiğine

Bir gün kadının biri Kanuni'ye müracaat ederek evinin soyulduğunu söyler ve hırsızın yakalanmasını ister. Padişah: "Bre kadın bu nasıl uyku ki evin soyuluyor da haberin olmuyor" deyince kadın gayet rahat bir şekilde şöyle cevap verir: "Biz sizi uyanık biliyorduk, onun için bu kadar derin uyuduk." Yukarıdaki parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İdarecilerin büyük sorumluluğu olduğu 
B) Padişahların gece uyumaması gerektiği 
C) Soygunun çok önemli bir olay olduğu 
D) idarecilerin uyumayıp çalışması gerektiği.

Her şeyde bir değişiklik göreceksin Doğa dünden daha iyi Çocuklar dünden daha güzel olacak Yarın gene sabah olacak. Şairin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Ümitli 
C) İyimser 
B) Heyecanlı 
D) Mutlu

I. Hiç fare olur mu bunlar, kızım, tavşan.
II. Teyzeciğim, satıyor musun bunları?
III. Fare mi bunlar teyze?
IV. Satıyorum kızım, istersen kafesi de al.
Yukarıdaki verilen cümleler karşılıklı konuşma haline getirilmek istense sıralama nasıl olmalıdır? 
A) I, II, III ,IV 
C) II, III, I, IV 
B) III, I, II, IV 
D) II, IV, III, I

(I) Dedem yemekten sonra, ocağın sol yanındaki köşede minderine kurulur, gümüş tabakasını çıkarır, itina ile tütününü sarardı. (II) Sigarasını ocaktaki bir köz parçasından tutuşturur ve büyük bir keyifle dumanı burnuna doğru savururdu. (III) Bu sırada anneannem "elmalık"tan kahve takımlarını indirirdi. (IV) Başkasının pişirdiği kahveyi içmezdi dedem. Yukarıdaki paragraftaki cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir? 
A) IV 
B) III 
C) II 
D) I

Benim işim-gücüm kendimi incelemek: Yapacak başka işim de yok zâten. Bakıyorum da öyle çü¬rük taraflarım var ki, söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam, oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirm. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle, açken başka adamım sanki, yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da güzelse kötü kişi değilim; ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Yazarın yapacak işi olmadığından işi gücü kendini incelemektir. 
B) Yazar kendi hâl ve davranışlarından memnun değildir. 
C) İnsanlar açken başka, tokken başka kişilik özellikleri gösterirler. 
D)Çevresel faktörler yazarın davarınışını etkilemektedir.

I. Nereye?
II. Cambaza gitmiyor musun?
III. Herkes gidiyor, kasabaya böylesi gelmemiş.
IV. Şöyle bir gezineyim, dedim.
V. Hiç niyetim yok.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmalarda sıralama nasıl olmalıdır? 
A) I, IV, II, V, III 
B) II, V, I, III, IV 
C)lll, IV, II, V, I 
D)IV, II, I, III, V

Doğu'nun övgüye değer yapıtlarından Kelile ve Dimne'den şöyle bir öykücükle karşılaşırız: "Bir kadın evinde gelincik besler. Bu kadın günün birinde bebeğini beşikte uyur bırakarak bir şey sormak için komşusuna gider. Orada biraz oyalanır. Geri döndüğünde evin kapısını açar açmaz karşısına gelincik çıkar. Kadın hayvanın ağzındaki kanı görünce eline geçirdiği kalın bir değnekle gelinciği duvarın köşesine sıkıştırır, vura vura öldürür. Kadın bunu bebeğin gelincik tarafından parçalandığını sanarak yapmıştır. Şaşkınlık ve korku içindedir. Bir anda çocuğun yattığı odaya gider. Bir de bakar ki bebek beşikte gülümsemekte, beşiğin yanında kanlar içinde bir engerek yılanının ölüsü duruyor... Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Acele eden insanlar ecelle er geç tanışırlar. 
B) Hayvanlara fazla güvenmemek gerekir. 
C) insanlar bilmedikleri konularda etraflarından bilgi olmayı öğrenmelidir. 
D) Bir işte araştırmadan karar vermek, üzüleceğimiz sonuçlar doğurabilir.

"Şiirin büyüsü ve sesinin ılıklığı, sevenlerini bir araya getirir ve unutulmaz arkadaşlıklar, vazgeçilmez dostluklar tesis edermiş." Yukarıdaki cümleye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Şiirin insanı etkileyen bir özelliği vardır. 
B) Şiir unutulmaz arkadaşlıklar sağlar. 
C) Dostlukların tazelenmesini sağlar. 
D) Şiir, sevenlerini bir araya getirir.

Baudelair'e nerede yaşamak istiyorsun? dediklerinde "Bu dünyanın dışında olsun da, nerede olursa olur"demiş. Baudelair'e için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Ortamdan canı sıkıldığı 
B) Başka bir yerde yaşamak istediği 
C)Hiç bir yerde yaşamak istemediği 
D) Yaşadığı hayatı sevmediği

"Sen her şeyini ilme vermezsen, ilim de sana her şeyini vermez" Bu cümlede asıl anlatılmak istenen nedir? 
A) Bedelini ödemeden ilme sahip olamayız. 
B) llimsiz hiç bir şey olmaz. 
C)ilim, insana doğru yolu gösterir. 
D) ilim, biraz çalışmayla elde edilebilir.

"Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyandırınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız." Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen öğütlerden biri değildir? 
A) Bilgisizliğinin farkında olanlara yardım etmek gerekir. 
B) Arkasından gittiğin kişi bilgili olduğunu bilen biri olmalıdır. 
C)Hem bilmeyip hem bunun farkında olmayanları uyarmalıyız. 
D)Bilmediğnin farkında olmayanlardan kaçınmalıyız.

"Düşünen her insan vardır. Fakat, her düşünen insan varlığının farkında olmayabilir." Bu cümlede anlatılmak istenen düşünce nedir? 
A) Düşünen insanlar varlğının farkında olan insanlardır. 
B)Var olan bütün insanlar düşündüğünün farkına varamayabilir. 
C) Düşünen bütün insanlar aynı zamanda var olduğunu da bilir. 
D) Düşünen her insan varlığının farkına varamayabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "birine karşı duyulan güvensizlik" anlamı vardır? 
A) Sağlam ayakkabıya benzemiyordu. 
B) Ne yere bakan, ne yürek yakandır o. 
C) Karda yürür de izini belli etmez. 
D) Adamı suya götürür, susuz getirir.

I. yüzünüze
II. arkanızdan
III. söyler
IV. kusurunuzu
V. söylemeyen
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda "kusurunuzu" söz¬cüğü hangi sözcükten önce gelir? 
A) söyler 
B) arkanızdan 
C)yüzünüze 
D) söylemeyen

"Hayat bir oyuna benzer. Önemli olan onun uzunluğu, kısalığı değil " Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıda-kilerden hangisiyle sürdürülemez? 
A) iyi oynanıp oynanmadığıdır. 
B) oyunu sergilemekteki hünerdir. 
C)oyuncunun güzel olmasıdır. 
D)son perdenin nasıl kapandığıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anla-mıyla kullanılmamış bir sözcük vardır? 
A) Bu ayakkabının topuğu yine kırıldı. 
B) Kedinin dili susuzluktan dışarı sarkmıştı. 
C)Çocuğun yatağındaki parmaklıkları kaldırdık. 
D) Dişleri körelmiş testereyi çöpe attık.

1. Küplere binmek -> öfke
2. iki dirhem bir çekirdek -» zayıflık
3. Etekleri zil çalmak - > sevinmek
4. Eli ayağı dolaşmak - > şaşırma
Yukarıda deyimler ve açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

"Örtmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 
A) Masaya örtülen yeni örtü çok yakıştı. 
B) Yapılan hataları örtmede ustaydı. 
C) Üşüyünce üzerine bir battaniye örttü. 
D)Tozlanmasın diye her şeyin üstünü örttü.

"Ayna" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır? 
A) Aynadan yansıyan ışık gözümü kamaştırdı. 
B) Elimden düşen ayna bir anda kırıldı. 
C)Öğretmen herkes birbirinin aynasıdır diyordu. 
D) Küçük kız aynanın karşısında saçını taradı.