Test Çöz,7 sınıf mitoz bölünme test, 7. sınıf mayoz bölünme test, 7. sınıf mitoz bölünme test indir, 7.sınıf mitoz bölünme test pdf, 7.sınıf mitoz bölünme testi çöz, 7.sınıf mitoz ve mayoz bölünme test indir, 7.sınıf mitoz ve mayoz bölünme test ve cevapları, hücre bölünmesi test 7. sınıf, mitoz bölünme test 7. sınıf

7. Sınıf Fen Bilimleri Mitozun Evreleri Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 09:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3188
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir? 
A) 1 
B) 3 
C) 2 
D) 4 
Soru 2 
Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Hücre bölünmesi, çok hücreli canlılarda eşey hücreleri olan yumurta ve spermin üretilmesini; büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. 
B) Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların büyümesini sağlar. 
C) Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır. 
D) Hücre bölünmesi, belirli büyüklüğe ulaşmış hücrelerin; yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamak, yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yaşamsal bir olaydır. 
Soru 3 
“Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 1 
Soru 4 
Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
A) Eşey hücreleri, 
B) Vücut hücreleri, 
C) Sinir hücreleri, 
D) Olgunlaşmış alyuvar hücreleri, 
Soru 5 
“Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir? 
A) Ara lamel 
B) Boğumlama 
C) Metafaz 
D) Anafaz 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir? 
A) Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar. 
B) Vücut hücrelerinde görülür. Sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış alyuvar hücreleri, eşey hücreleri ve gözdeki retina hücrelerinde görülmez. 
C) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. 
D) Hücre, mitoz bölünme öncesi hazırlık aşaması geçirir. 
Soru 7 
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir. 
B) Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbirinin aynısıdır. 
C) Çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür. 
D) Mitoz bölünme bitki ve hayvan hücrelerinde aynı süreci gösterir. 
Soru 8 
“Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur? 
A) Hücre küçülmesi 
B) Hücre birleşmesi 
C) Hücre büyümesi 
D) Hücre bölünmesi 
Soru 9 
Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir? 
A) Mitoz bölünme 
B) Çekirdek bölünme 
C) Mayaz bölünme 
D) Stoplazma bölünmesi 
Soru 10 
Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar? 
A) 1 
B) 4 
C) 2 
D) 3 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir? 
A) Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün devamını sağlar. 
B) Yaşam boyu devam eden bir bölünme şeklidir. 
C) Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez. 
D) Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür. 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz? 
A) Eşeyli üremenin gerçekleşmesi, 
B) Fidanının gün geçtikçe büyüyüp ağaca dönüşmesi, 
C) Yaraların zamanla iyileşmesi, 
D) Yavrunun büyüyerek bir yetişkine dönüşmesi, 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir? 
A) Oluşan yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır. 
B) Bir ana hücreden iki yeni yavru hücre oluşur. 
C) Parça değişimi görülür. 
D) Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarılması ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulmasını ve bazı bitkilerin vejetatif üremesini sağlar. 
Soru 14 
“Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir? 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1 
Soru 15 
Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez? 
A) Sentrozomlar kendini eşler. 
B) Hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına çıkarır. 
C) Kromozomlar orta kısımlarından ayrılarak kardeş kromatitlerine ayrılırlar. 
D) Bölünme için gerekli enerji sağlanır.