Test Çöz,Nasıl Etkiledik, Etkilendik Değerlendirme Testi, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Testi, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Testi, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Kazanımları, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Kazanım Testi, Nasıl Etkiledik, Etkilendik Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nasıl Etkiledik, Etkilendik Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6644
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABatı’dan borç para alabilmek
 • BAvrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
 • CAvusturya ile yapılan savaşlara son vermek
 • DAvrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

1.Soru

-Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir
-Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.
yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve III
 • DII ve III

2.Soru

1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?

 • AYeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
 • BAvrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
 • CMatbaanın kurulması
 • Dİstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

3.Soru

-Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • AMehterin kimler tarafından icat edildiğine
 • BMehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
 • CMehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
 • DMehter takımının Avrupaya etkisine

4.Soru

Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?

 • AÇeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi.
 • BAvrupa mimarisi tarzın­da Osmanlı'da pek çok sa­ray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
 • CTürk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi.
 • DMehter müziğinden esin­lenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması.

5.Soru

Türk halı ve kilimleri Avrupalılar tarafından tanınması ile birçok kral ve kraliçe saraylarında Türk halılarına ve motiflerine yer vermiştir.
Bu durum,
I. Türk halı ve kilimlerinin Avrupa'da kullanıldığı
II. Osmanlı kültürünün Avrupa'yı etkilediği
III.Halıcılıkta en ileri medeniyetin Türkler olduğu
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

6.Soru

Günümüzde Balkanlarda dolma, kebap, pide, helva, baklava ve kahve gibi Türk yemek kültürüne ait bir çok unsuru görmek mümkündür.
Verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz?

 • AOsmanlı'nın Balkanları kültürel yönden et­kilemesi
 • BBalkanlar da uygulanan iskan politikasının başarıya ulaşması
 • CYerel halkın kendi kültürlerini tama­men terk etmesi
 • DBalkanlarda günümüzde de Türk varlığı­nın devam etmesi

7.Soru

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde yapılmış olan mimari eserlerde daha çok Selçuk­lu tarzı hakimdir. İstanbul'un fethinden sonra yapılan eserlerde ise kısmen Bizans tesirinden de söz edilebilir. 18. yüzyılda ise Avrupa'nın Rokoko ve Barok tarzı mimari eserlerinin örnek alındığı açıkça görülebilmektedir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • AOsmanlı mimarlarının çoğu Bizans ve Avrupa'da öğrenim görmüştür.
 • BOsmanlıların yaptıkları mimari eserlerde farklı kültürlerin etkisi olmuştur.
 • COsmanlı Devleti'nin mimarisi özgündür.
 • DOsmanlılar mimariye gereken önemi ver­miştir.

8.Soru

XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı yöneticileri kendilerini Batılı devletlerden üstün görmüşler ve Batıdaki gelişmelere ilgi duymamışlardır. XVIII. yüzyılda ise bu düşünce değişmiş ve Batı örnek alınmıştır. 
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu yüzyılda düşüncelerin değiştiğinin doğrudan kanıtı sayılabilir?

 • AIslahatlar için Avrupa'dan uzmanların getirilmesi
 • Bİlk toprak kayıplarının yaşanması
 • CAvrupa devletleri ile anlaşmaların imzalanması
 • DPadişahların sık değişmesi

9.Soru


 

Osmanlı Devletinde ilk defa başka bir ülkeye elçi Lale Devrinde Paris’e gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendi olmuştur
Geçici olarakta yapılmış olsa bu uygulamanın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • AAvrupa'yı yakından tanıyabilmek.
 • BAvrupa ile ilişkileri geliştirmek.
 • CGelişmeleri ve değişimleri yerinde görmek.
 • DAvrupa'dan üstün olduğumuzu ispatlamak.

10.Soru