Test Çöz,Yaşadığımız Yerler Değerlendirme Testi, Yaşadığımız Yerler Testi, Yaşadığımız Yerler Testi, Yaşadığımız Yerler Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Yaşadığımız Yerler Kazanımları, Yaşadığımız Yerler Kazanım Testi, Yaşadığımız Yerler Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nereye Yerleşelim Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12189
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Nüfusun dağılışı her tarafta aynı değildir. Bazı yerler sık iken bazı yerlerde nüfus az olabilmektedir.
Ülkemizde nüfusun dağılışında böyle bir durumun ortaya çıkmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • ABazı yerlerin yeryüzü şekillerinin uygun olmaması
 • BBazı yerlerde sanayinin gelişmiş olması
 • CBazı yerlere zorunlu yerleştirme politikası uygulanması
 • DBazı yerlerde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması

1.Soru

Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AHakkari ve çevresi dağlık, iklimi elverişsiz, tarım alanları az olduğu için nüfusu seyrektir.
 • BÇatalca - Kocaeli Bölümü sanayi kuruluşlarının yoğun olması nedeniyle Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölümüdür.
 • CTuz Gölü çevresinde kuraklık nedeniyle nüfus seyrektir.
 • DÇukurova ve çevresi toprağı kireçli olduğu için nüfus bakımından seyrektir.

2.Soru

15 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul Türkiye'nin nüfus sayısı en fazla olan ilidir. Bu ilimizin nüfus sayısının fazla ol­masında birçok faktör etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fazla nüfuslanmasında etkili olan faktörlerden bi­ri değildir?

 • ASanayisinin gelişmiş olması
 • BMadencilik faaliyetlerinin yaygın olması
 • CEğitim faaliyetlerinin yaygın olması
 • DUlaşım imkanlarının gelişmiş olması

3.Soru

Çarşamba, Bafra Çukurova gibi akarsuların denize döküldüğü yerlerdeki delta ovalarında nüfus yoğun­luğu fazladır.
Delta ovalarının bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • ATicaretin gelişmiş olması
 • BToprağın verimli olması
 • CSanayi tesislerinin olması
 • DYer altı kaynaklarının çeşitli olması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin yerleşim alanı olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri ola­maz?

 • ASu kaynaklarının fazla olması
 • BToprak örtüsünün ince olması
 • Cİklim özelliklerinin elverişli olması
 • DUlaşım olanaklarının fazla olması

5.Soru

Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

 • AAdana
 • Bİstanbul
 • CMuğla
 • DHakkâri

6.Soru

Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

 • ABalıkçılık faaliyetlerinin
 • Bİklim koşullarının elverişli olmasının
 • COrmanların geniş yer kaplamasının
 • DZengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

7.Soru

Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir böl­gede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştır­ma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının - birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun gide­rek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmeni­ne sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?

 • AÖlüm oranının azalması
 • BDoğum oranına artış olması
 • CBölgenin dışarıdan göç alması
 • DTeknolojinin gelişmesi

8.Soru

Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

 • AYüz ölçümü
 • BNüfus artış hızı
 • CKentsel nüfus oranı
 • DNüfusun eğitim düzeyi

9.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?

 • AYükselti
 • BSanayi faaliyetleri
 • Cİklim özellikleri
 • DAkarsular

10.Soru