Test Çöz,Örnek Yurttaş Değerlendirme Testi, Örnek Yurttaş Testi, Örnek Yurttaş Testi, Örnek Yurttaş Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Örnek Yurttaş Kazanımları, Örnek Yurttaş Kazanım Testi, Örnek Yurttaş Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek Yurttaş Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3444
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında si­yasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekil­lerine belli sürelerde söz verilir. Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 • ATasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.
 • BTasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.
 • CTasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.
 • DTasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.

1.Soru

Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir. I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı nite­liklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onla­rın özel eğitim görmelerini gerektirebilir. II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler. İşte bu durumda insan­lar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz. Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ASosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.
 • BAdaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.
 • CÜstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.
 • DEkonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.

2.Soru

“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangi­sinin önemini vurgulamaktadır?

 • ABilimi kalkınmaya rehber yapmanın
 • BBölünmez bütünlüğün
 • CDemokrasinin insan haklarına katkısının
 • DSosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın

3.Soru

Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yıl­da bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır. Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yöne­timde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • AEgemenliğin millete ait olduğunu
 • BYöneticileri bir meclisin seçtiğini
 • CYöneticilerin hep aynı aileden olduğunu
 • DMeclisin halk egemenliğini sınırladığını

4.Soru

Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Dev­let, bu inanç mensuplarına eşit mesafede dur­maktadır. Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

 • ASosyal olma
 • BLâik olma
 • CHukuk devleti olma
 • DMilli olma

5.Soru

Ülkemizde kanun teklif etmeye Bakanlar Kuru­lu ve milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar Kurulun­ca hazırlanan kanun tasarısı yanında bir ya da birden fazla milletvekilince de kanun teklifi ha­zırlanabilir. Gerekçeli ve imzalı olarak TBMM Başkanlığına sunulur. Metne göre kanun tasarısı ya da kanun tek­lifi hazırlamaya yetkili olanlar kimlerdir?

 • ACumhurbaşkanı
 • BYargı mensupları
 • CHalkın temsilcileri
 • DOrdunun temsilcileri

6.Soru

Devletimizde kanunları uygulamak hükümet ile cumhurbaşkanının sorumluluklarındandır. Bu sorumluluk aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • AKoruma
 • BYargılama
 • CYasama
 • DYürütme

7.Soru

Ülkemizde suç işlediği öne sürülen bir kişinin, suçu kanıtlanana kadar masum olduğu kabul edilmektedir. Bu kişinin kendisini savunması­na izin verilmektedir: Kendisini savunması için avukat tutma olanağı sağlanmakta, hatta avu­kat tutamadığında devlet onun için bir avukat bile tahsis etmektedir. Metinden hareketle ülkemiz ile ilgili aşağı­daki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 • AHukuk devletinin niteliklerini sınırlamaya çalışmaktadır.
 • BMahkûmların yaşadığı koşulları iyileştirmeye çalışmaktadır.
 • CHukuk devletinin gereklerini yerine getirmektedir.
 • DYaşlı ve kimsesiz yurttaşların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır.

8.Soru

Halk, seçimler sonucunda kendi iradesini kullanarak istediği partiyi meclise sokar. Meclis en fazla sandalye elde eden parti ülkeyi yönetme yetkisini almış demektir. Ülkeyi yönetme yetkisini alan parti aşağı kilerden hangisiyle ifade edilebilir?

 • AMuhalefet
 • Bİktidar
 • CKomisyon
 • DKurul

9.Soru


 

Meclis tarafından yapılmış olan yasaların kümet adı verilen bakanlar kurulu tarafım uygulanması gerekmektedir. Bakanlar kurılunun uygulamaları zaman zaman hukukun tünlüğü ilkesi gereğince yargıyla (Anayasa Yasalarla) sınırlanıp denetlenir. Metinden hareketle aşağıdaki sonuçlan hangisine ulaşılamaz?

 • AYargı, yürütmeyi her zaman engeller.
 • BYargı, yürütmeyi her zaman engeller.
 • CYürütme yetkisi hükümetindir.
 • DYürütme yetkisi sınırsız değildir.

10.Soru