Test Çöz,7. sınıf saf maddeler test indir, 7.sınıf fen saf maddeler test, 7.sınıf karışımlar test, 7.sınıf karışımlar test indir, 7.sınıf karışımlar yaprak test, 7.sınıf Saf Madde ve Karışımlar test, 7.sınıf saf maddeler soru, 7.sınıf saf maddeler test çöz, saf maddeler ile ilgili sorular

7. Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışımlar Soruları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
18 Aralık 2019 Carsamba 23:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4966
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1- Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.

B) Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.

C) Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.

D) Atomların hepsi aynı değildir.

2- Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Elektron – Çekirdek – Proton

B) Proton – Çekirdek – İyon

C) Proton – Nötron – Elektron

D) Elektron – İyon – Çekirdek

3- Kütle numarası 40 olan  elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

A) 11

B) 13

C) 15

D) 17

4-  Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?

A) Democrutis

B) John Dalton

C) John Joseph Thomson

D) Ernest Rutherford

 

 

5- Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Oktel – Dubtel

B) Oktet – Dublet

C) Dubtel – Ok tel

D) Dublet – Oktet

6- Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?

A)O2

B) SO4 -2

C) SO2

D) O3

7- Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.

B) Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.

C) Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.

D) Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.

8-

-1 iyonunda elementi 2 iyon almıştır.

Y iyonunda Y elementi nötrdür.

Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

 

 

9-Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?

A) C6 + O6

B) H2 + O4

C) Na + Cl

D) H12 + Fe

10- C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir şeker molekülüdür.

B) Bileşiktir.

C) Karbon/oksijen oranı üçtür.

D) On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.

11- Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?

A) NaCl

B) H2O

C) O2

D) Fe

12- Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İyon – Çekirdek

B) Bileşik – Element

C) Element – Bileşik

D) Çekirdek – İyon

13- Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Berilyum – Br

B) Bor – B

C) Lityum – Li

D) Helyum – He

14- Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Cam

B) Deterjan

C) Kibrit

D) Gübre

15- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)KNO3 – Potasyum Nitrat

B) K2CO3 – Potasyum Karbonat

C) AlPO4 – Alüminyum Sülfat

D) Na2SO3 – Sodyum Sülfit

 

16- Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) O

B) O2

C) SO2

D) H2O

17-

Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

İki farklı formu bulunur.

Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot

B) Silisyum

C) Hidrojen

D) Karbon

18- Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?

A) NO3–

B) NH4+

C) OH–

D) Br–

19- Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.

B) Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.

C) Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.

D) Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.

 

20- Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?

A) NaCl

B) H2O

C) O2

D)Fe