Test Çöz,Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Değerlendirme Testi, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Testi, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Testi, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Kazanımları, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Kazanım Testi, Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9214
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

19. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen seyyah Sanz, gördüklerini şu şekilde anlatmıştır: “... Adalet ve hukuk yoluyla toplum düzenini sağlayan Türkler, Hristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederler. Belli başlı kadıların masalarında İncil ve Tevrat birlikte bulunur. Hristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirler...”

(Sanz, Türkiye’nin Dört Yılı, sf: 93)Seyyah Sanz’ın anlatımından hareketle, Osmanlı toplum yaşamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AFarklı inanç ve kültürler bir arada yaşamıştır.
 • BOsmanlı toplumu Türklerden oluşmuştur.
 • CAdalet ve hoşgörü anlayışı gelişmiştir.
 • Dİnanç hürriyeti sağlanmıştır.

1.Soru

“ ... İzmir’i, İstanbul’u, Suriye’yi, Lübnan’ı gezin; manastırlara, Hristiyan misafirhanelerine, mabetlere, erkekler ve kadınlar tarafından yönetilen hastane veya din okullarına girin ve içlerinden birinin imparatorluğa karşı saygı duyup duymadığını sorun. Hepsi birden, imparatorlukta uygulanan tarafsızlığı ve Sultan’ın adını takdis edeceklerdir...”
(Lemartine; Aşiretten Devlete; sf:20)
Parçada verilen bilgiden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • AOsmanlı halkının Hristiyanlardan oluştuğuna
 • BÜlkede adil bir yönetimin uygulandığına
 • CFarklılıklara saygı gösterildiğine
 • DPadişaha saygı duyulduğuna

2.Soru

Yüksek sesle söylenen “Buyuruuun” asla zorla ve soğuk bir tonla sarf edilmez. Kendilerini sadece Allah’ın kulu sayarlar. Onun için kendilerinde fazla olan şeyleri de olmayanlara verirler ve bunu bir borç bilirler.
Osmanlı topraklarını gezen Julia Pardoe’nin anlatımından aşağıdaki hangi sonucu çıkarabiliriz?

 • AMisafirperverlik
 • BDayanışma
 • CCesaret
 • DHoşgörü

3.Soru

Ramazan bayramı, Türklerin en büyük bayramıdır ve bu bayramda övülmeye değer bir şeye uyarlar. Bu bütün düşmanlıklardan özür dilemeleri ve onlarla barışmalarıdır. Çünkü eğer kalplerinde birine karşı kötülük varsa bayram yapamayacaklarına inanırlar
Avrupalı seyyahın bu düşüncelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ATürklerin bir çok düşmanlarının olduğu
 • BBayramların toplum yaşantısı üzerinde etkili olduğu
 • CKötü insanların bayram kutlamalarına alınmadığı
 • DRamazan Bayramının çok uzun sürdüğü

4.Soru

Yabancı seyyahların Osmanlı hakkında dikkatini çeken konulardan bazıları şunlardır
-Evlerinin en güzel yerlerini misafirlere ayırırlar ve ikramlarda bulunurlar
-En küçük köyde bile hamam bulunur
-Çeşitli vakıflar kurularak devletin harcama yapmasına gerek olmadan sosyal, kültürel sağlık alanında çeşitli hizmetlerin yürütülmesini sağlarlar
Bu bilgilerde Osmanlının hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

 • ATemizliğe önem vermelerinden
 • BYardımsever olmalarından
 • CSavaşçı bir millet olmalarından
 • DMisafirperver olmalarından

5.Soru

Osmanlı ülkesini gezen İngiliz seyyah Eliot yazdığı kitapta, "Türkler, yaptıkları ikramlar karşılığında kendilerine para teklif edilince kabul etmezler ve "Ben hancı değilim." derler." ifadelerine yer vermiştir.
Eliot bu ifadeleriyle Türklerin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduklarını vurgulamıştır?

 • AYiğitlik
 • BYurtseverlik
 • CKonukseverlik
 • DAlçakgönüllülük

6.Soru

Avrupalı ve yerli seyyahlar, yaptıkları seyahatleri ile Osmanlı’da sosyal yaşamı ve kültürü gözlemlemişler ve çeşitli seyahatnameler yazmışlardır 
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • AYerli ve yabancı gezginler Osmanlı'ya ait eserler yazmışlardır.
 • BOsmanlı toprakları oldukça geniştir,
 • COsmanlı Devleti'nde farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
 • DTürkler, misafirperver bir millettir.

7.Soru

Çirkin görünüşlü ya da fena kokulu herhangi biri şeye rastlamadım. Böyle şeyleri ya çok uzağa götürüp döküyorlar, yahut da derin bir çukur kazıp gömüyorlar. Yakılacak şeyleri yakıyorlar, içki, kumar ve aşırı eğlence düşkünlüğüne hiç bir yerde rastlamazsınız. Zira kağıt ve zar oyunlarını bilmezler.
Osmanlıyı gezen De Busbeck bu anlattıklarında aşağıdakilerden hangisinden bahsetmemiştir?

 

 • AEğlence anlayışı
 • BTemizliğe önem verme
 • CÇevreyi temiz tutma
 • DBilim, sanat ve eğitime önem verme

8.Soru

“Rumeli'de aylarca seyahat etti­ğim halde bir tek dilenciye rastladığımı hatırlamıyorum. En fakir ailelerin evlerine gittim hiç de fena beslenmediklerini gördüm“
Osmanlı Devleti'nde bir süre bulunmuş olan seyyah Raymond'un verdiği bilgilere göre yapılacak en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?

 • AEkonominin temelinin tarıma dayandığının
 • BHalkın refah seviyesinin yüksek olduğunun
 • CBütün zenginlerin Rumeli'de yaşadığının
 • DOsmanlı toplumunda fakirlerin dışlandığının

9.Soru


 

Temiz ve sağlıklı olmak için sık sık hamama gidi­yorlar, her yerde hamam var.
Herkes mahkemelerde din ayrımı yapılmak­sızın yargılanabilmiştir.
Türk askeri savaşırken silahının ucunda cenneti gördüğü için ce­sur savaşıyorlar.
Yukarıdaki yabancı seyyahların Türklerle ilgili verdiği bilgilere göre;
I. Misafirperver bir toplumdur
II. İnançları savaşçılıklarını etkilemiştir
III. Osmanlıda eşitlik ve hoşgörü vardır
yargilarindan hangisi veya hangilerine ulaşılamaz?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DII ve III

10.Soru