Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 16:04
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 10:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
35545
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ülkemizde, nüfus artış hızının en az olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1930 - 1935 
B) 1940 - 1945 
C) 1950 - 1955 
D) 1980 – 1985

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun İngilizce kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) FAO 
B) NATO 
C) UNESCO 
D) UNICEF

Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını önemli ölçüde etkileyen cephe, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mısır 
B) Filistin 
C) Çanakkale 
D) Galiçya

I- Islahat Fermanı II- Tanzimat Fermanı III- I. Meşrutiyet’in ilanı IV- Balkan Savaşları Verilen olayların kronolojik olarak doğu sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I - II - IV - III 
B) I - IV - II - III 
C) II - I - III - IV 
D) II - III - I - IV

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir? 
A) Türklerin, Anadolu’daki ilerleyisi yavaşladı. 
B) Avrupa’da derebeylik güçlendi; krallıklar zayıfladı. 
C) Doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşim hızlandı. 
D) Avrupa halkı arasındaki sınıf farklılıkları büyük ölçüde ortadan kalktı.

Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına ve devleti ilgilendiren davalara bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nişancı 
B) Sadrazam 
C) Defterdar 
D) Kazasker

Karahanlılar, hükümdarlarına yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilen bu yönetme yetkisine verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kut 
B) Şanyü 
C) İdikut 
D) Kağan

• Avrupa’da “Avicenne” adıyla bilinir. • Şifa adlı kitabı felsefe ansiklopedisi niteliğindedir. • Kanun adlı tıp ansiklopedisi niteliğindeki eseri Doğu ve Batı tıp tarihinde benzeri olmayan çok yönlü bir kitaptır. Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Birunî 
B) Ali Kuşçu 
C) İbni Sina 
D) Takiyüddin er Raşit

Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kuran devlet, şağıdakilerden hangisidir? 
A) Abbasiler 
B) Osmanlılar 
C) Memlüklüler 
D) Büyük Selçuklular

1492 yılında, Engizisyon’dan kaçan Yahudilerin Osmanlı ülkesine yerleşmesine izin vererek, matbaa tekniğinin ülkemizde gelişmesini sağlayan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) II. Bayezit 
B) II.Murat 
C) Fatih Sultan Mehmet 
D) Kanuni Sultan Süleyman

............ döneminde aylık karşılığı askerlik yapan yaya ve müsellem (atlı) birlikleri oluşturuldu. Verilen boşluğa aşağıdaki padişahlardan hangisi yazılmalıdır? 
A) Osman Bey 
B) Orhan Bey 
C) Çelebi Mehmet 
D) Fatih Sultan Mehmet

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biridir? 
A) Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri arttı. 
B) İpek ve baharat ticareti Akdeniz’e kaydı. 
C) Atlas Okyanusu’ndaki limanların önemi arttı. 
D) Osmanlı Devleti ekonomik ve siyasal olarak güç kazandı.

Ahilik teşkilatında, sanat dallarının bilirkişisi olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ehl-i hibre 
B) Yiğitbaşı 
C) Kethüda 
D) Şeyh

Ülkemizin yönetimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ülkemizde yasaları yapmakla görevli olan kurum TBMM’dir. 
B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri, farklı devlet organları tarafından kullanılır. 
C) Yargı yetkisini kullanan mahkemeler, yasama ve yürütme yetkisini kullanan organlardan tamamen bağımsızdır. 
D) Meclisin çıkardığı kanunları Danıştay Mahkemesi denetler, anayasaya uygun olmayan maddeleri iptal eder.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir? 
A) Saltuklular 
B) Artuklular 
C) Osmanlılar 
D) Türkiye Selçukluları

I- Pasinler Savaşı II- Malazgirt Zaferi III- Miryokefalon Savaşı Verilen bu siyasi olayların kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I, III ve II 
B) I, II ve III 
C) II, III ve I 
D) II, I ve III

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki anlaşmaların hangisini imzalayarak çekilmiştir? 
A) Lozan 
B) Sevr 
C) Berlin 
D) Mondros

“Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır.” Bu cümleye örnek olabilecek il, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Artvin 
B) Bursa 
C) Konya 
D) Eskişehir

10 Ocak 1920’den itibaren Ankara’da yayın hayatına başlayan kitle iletişim aracı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anadolu Ajansı 
B) İrade-i Milliye Gazetesi 
C) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 
D) Türkiye - Havas Reuter Ajansı

Aşağıdakilerden hangisi etkili konuşma kurallarından biri değildir? 
A) Çok fazla ve hızlı konuşmamak 
B) Konuşurken göz iletişiminden kaçınmak 
C) Söylenecekleri önceden hazırlamak 
D) Sesin yüksekliğini bulunduğu çevreye göre Ayarlamak