Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mayıs 2014 Cuma 21:02
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 06:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19609
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın sonuçlarından biridir? 
A) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi 
B) Berlin Antlaşması’nın imzalanması 
C) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması 
D) Düyun-ı Umumiye Teşkilatının kurulması

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yasaları yapma görevi TBMM’ye aittir. 
B) Yargı, yürütme ve yasamadan bağımsızdır. 
C) Yasaları uygulama görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. 
D) Yürütmenin yaptığı işlemler, Sayıştay tarafından denetlenir.

• Padişah fermanlarına ve beratlarına tuğra (imza) çekmek
• Devletin en önemli gelir kaynağı olan arazilerin kayıtlarını içeren tahrir defterlerini tutmak
Görevlerinden bazıları verilen Divanıhümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vezir 
B) Nişancı 
C) Defterdar 
D) Kazasker

“Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış ve insanoğlunun başına atalarım Bumin ve İstemi kağanlar oturtulmuş. Tahta çıkıp Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş ve düzene koymuş.” Verilen bu alıntının kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Saka Destanı 
B) Manas Destanı 
C) Orhun Abideleri 
D) Dede Korkut Hikâyeleri

Aşağıdakilerden hangisi “köyden kente göçün” şehirlerde ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir? 
A) Çevre sorunları 
B) Kültür çatışması 
C) Eğitim problemleri 
D) İş gücü kaybı

Batlamyus ve Aristoteles’in kuramlarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür. Dünya’nın yuvarlak ve dönmekte olduğunu, yer çekiminin varlığını Newton’dan asırlar önce ortaya koymuştur. Dünya’nın çapını Newton ve Fransız Piscard’dan tam 700 yıl önce yaklaşık 42.500 km olarak hesaplamıştır. Verilen bilgide, aşağıdaki Türk - İslam bilginlerinden hangisi anlatılmaktadır? 
A) Birunî 
B) Ali Kuşçu 
C) İbn-i Sina 
D) Takiyüddin er-Raşit

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sıfırı ilk defa Hintli matematikçiler kullanmıştır. 
B) Modern astronominin temelini Mezopotamyalılar atmıştır. 
C) Mısırlılar, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek ilk takvimi bulmuşlardır. 
D) Yazı, ilk olarak Hititli rahipler tarafından MÖ 3500 yıllarında kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi “Lale Devri”ne ait bir gelişme değildir? 
A) İlk resmî gazetenin yayınlanması 
B) İlk kez çiçek aşısının uygulanması 
C) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması 
D) Avrupa’da geçici elçiliklerin kurulması

Osmanlı Devleti’nde “Cebelü” kelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır? 
A) Ağır silahları 
B) Atlı askerleri 
C) Vergi türlerini 
D) Asker kaçaklarını

Selçuklulardaki; 
1. Has
2. İkta
3. Haraci
topraklardan hangilerinin gelirleri, doğrudan devlet hazinesine aktarılmıştır? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız 2 
C) 1 ve 3 
D) 2 ve 3

Meslek seçimi yaparken, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulması doğru değildir? 
A) Yeteneklerimizin 
B) İlgi ve isteklerimizin 
C) Kişisel özelliklerimizin 
D) Arkadaşlarımızın beklentilerinin

1402 - 1413 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı “Fetret Devri”ni sonlandıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I. Murat 
B) II. Murat 
C) Çelebi Mehmet 
D) Yıldırım Bayezit


1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Karesioğulları, haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde kurulmuştur? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Anadolu’nun, Avrupalılar tarafından “Türkiye” olarak adlandırılmaya başlandığı yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 11. yy 
B) 12. yy 
C) 13. Yy 
D) 14. yy

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluş yılı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1040 
B) 1048 
C) 1071 
D) 1176

• Yeni kıtalar ve yerler keşfedildi. 
• Kiliseye olan güven azalmaya başladı. 
• Okyanuslar hakkında birçok bilgi edinildi. 
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Rönesans’ın 
B) Coğrafi Keşiflerin 
C) Haçlı Seferlerinin 
D) Sanayi İnkılabı’nın

1. İzmir
2. Bursa
3. Gümüşhane
4. Adana
Verilen illerin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? 
A) 3 - 2 - 1 - 4 
B) 4 - 1 - 2 - 3 
C) 1 - 2 - 4 - 3 
D) 2 - 1 - 4 - 3

“Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar” ifadesinin akıllı işareti, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

1. Anadolu Ajansı
2. İrade-i Milliye Gazetesi
3. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk ve dünya kamuoyunu bilgilendiren kitle iletişim araçlarındandır? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız 2 
C) 2 ve 3 
D) 1, 2 ve 3

Aşağıdaki davranışlardan hangisi, iletişimi olumlu yönde etkiler? 
A) Empati kurmak 
B) Ön yargılı olmak 
C) Aceleci davranmak 
D) Sürekli ahlak dersi vermek