Test Çöz,Sosyal Yaşamda Vakıflar Değerlendirme Testi, Sosyal Yaşamda Vakıflar Testi, Sosyal Yaşamda Vakıflar Testi, Sosyal Yaşamda Vakıflar Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Sosyal Yaşamda Vakıflar Kazanımları, Sosyal Yaşamda Vakıflar Kazanım Testi, Sosyal Yaşamda Vakıflar Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Yaşamda Vakıflar Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:46
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8244
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti'nde hastahane, kütüphane, kervansaray, medrese ve mekteplerin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde ve daha önce kurulan Türk-İslam devletlerinde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgili söylenemez?

 • AToplumun yararına çalıştıkları
 • BDevlete verilen vergilerle oluşturuldukları
 • CTürk - İslam devletlerinde görüldüğü
 • DSağlık ve eğitim gibi alanlarda yardımlamayı Sağladığı

1.Soru

Osmanlı Devleti'nde bir mal vakfedildikten sonra satılamaz, bağışlanamaz veya miras olarak bırakılamazdı. Vakfın kuruluş nedenleri ortadan kalkmadıkça da kurum kapatılamazdı.
Buna göre, vakıflar için yapılan bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • AVakıf gelirlerini artırmanın
 • BVakıf kurmanın özendirilmesinin
 • CVakıfları devlet hakimiyetine almanın
 • DKurulan vakfın sürekliliğini sağlamanın

2.Soru

Yoksullara ve muhtaçlara yardım eder. Hastanelerde muayene olunur.
Vakıfların yukarıda verilmiş olan çalışmalarının toplumsal yaşamdaki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AHukuki eşitlik sağlanmıştır.
 • BVergiler düzenli olarak alınmıştır.
 • CHalkın sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • DHalkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır.

3.Soru

Osmanlı Devleti'nde, sokakların aydınlatılması ve temizlenmesi, şehirlerin güzelleştirilmesi, yol ve
köprü yapımı gibi işler için vakıflar kurulmuştur.
Bu bilgilere göre Osmanlı vakıfları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • AOsmanlı halkının yerleşik hayata geçmesini sağlamışlardır.
 • BTopluma hizmet amacıyla kurulmuştur.
 • CHer ilde eşit sayıda kurulmuşlardır.
 • DBulundukları bölgenin vergilerini toplamışlardır.

4.Soru

Osmanlı Devleti'nde vakfiyeler medeniyet belgesiydi. Toplumun neye ihtiyacı varsa vakıflar buna cevap verirdi. İbadet için camisi, kilisesi, havrası; yemek için imareti; barınmak ve dinlenmek için ise hanı, kervansarayı hep vakıf yolu ile kurulurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AVakıflar, halkın yaşam seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalarda bulunmuştur.
 • BVakıflar, dini ayırım yapmadan halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamıştır.
 • CVakıflar, toplumsal ihtiyaçlara göre hareket etmişlerdir.
 • DVakıflar, Osmanlı hazinesinin önemli gelir kaynakları arasındadır.

5.Soru

Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir.Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • ATicaret yaparak devlete gelir sağlamak
 • BYoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
 • Cİbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
 • DHastaların tedavi edilmesini sağlamak

6.Soru

Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul'da faaliyet göstermiştir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

7.Soru

Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

 • AEğitim
 • BSağlık
 • CTicaret
 • DSanayi

8.Soru

Osmanlı Devleti'nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AOsmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir.
 • BMüderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı.
 • CVakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
 • DOsmanlı'da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir.

9.Soru


 

Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır.
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biridir?

 • AŞehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak.
 • BOrmanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak.
 • CFakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek.
 • DKonut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak.

10.Soru