Test Çöz,Söz Uçar Yazı Kalır Değerlendirme Testi, Söz Uçar Yazı Kalır Testi, Söz Uçar Yazı Kalır Testi, Söz Uçar Yazı Kalır Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Söz Uçar Yazı Kalır Kazanımları, Söz Uçar Yazı Kalır Kazanım Testi, Söz Uçar Yazı Kalır Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Söz Uçar Yazı Kalır Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7516
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İnsanlık tarihi yazının icadıyla başlar. Bu icatla bilgi toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale gelmiştir Yazının icadından yaklaşık 5000 yıl sonra modern matbanın temelleri atılmış böy­lece bilginin yayılması kolaylaşmıştır.
Buna göre; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • ATüm toplumlar yazılı hayata aynı anda geçmiştir.
 • BYazıyla mevcut bilgiler kalıcı hale gelmiştir.
 • CMatbaanın icadıyla bilgiler geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
 • DYazının icadıyla yeni bir dönem başlamıştır.

1.Soru

Sümerler her çeşit alım-satım işlemlerini kayıt altına alma ihtiyacı duymuşlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

 • AAstronominin gelişmesi
 • BTekerleğin icat edilmesi
 • CParanın bulunması
 • DYazının bulunması

2.Soru

Sümerler tarihte ilk kez konuşma dilini yazı diline çevirmeyi başarmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini doğrudan kolaylaştırdığı savunulabilir?

 • ADevletler arasında savaşların azalmasını
 • BToplumda sınıf farklılıklarının azalmasına
 • CBilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına
 • Dİnsanların göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmesine

3.Soru

Günümüzden yaklaşık yirmi bin yıl önce mağara duvarlarına resimler çizerek, başımızdan geçenleri ve bildiklerimizi, kendimizden sonra gelenlere aktarmak istedik
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • ATarımsal üretimin arttığının
 • BYerleşik hayata geçildiğinin
 • CTekerleğin kullanıldığının
 • DResim sanatının ortaya çıktığının

4.Soru

Tapınaklara depolanmak üzere getirilen ürünlerin kime ait olduğunu kaydetmek için yapılan semboller zamanla yazı haline gelerek Çivi yazısı adını almıştır.
Buna göre yazının bulunmasında aşağıdakîlerden hangisinin etkili olduğu savu­nulabilir?

 • AEkonomik faaliyetler
 • BAskerî mücadeleler
 • CDinî inançlar
 • DAstronomi çalışmaları

5.Soru

"Söz uçar yazı kalır."
Bu atasözü ile anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASözün yazı kadar önemli olmadığı
 • BBilgi ve düşüncelerin yazılması durumun­da kalıcı olacağı
 • CSöz söylemenin yazmaktan daha zor olduğu
 • DSöylenen her şeyin yazılması gerektiği

6.Soru

Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesiller­le paylaşmaya başlamıştır.
Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

 • AYeni bilgiler elde edilmesini
 • BGeçmişin detaylı incelenebilmesini
 • CBilgi birikiminin zamanla unutulmasını
 • DGünümüz medeniyetinin oluşmasını

7.Soru

Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır
Yazının bu­lunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine or­tam hazırladığı savunulamaz?

 • ABilgi aktarımının kolaylaşması
 • BTarihin kayıt altına alınması
 • CGeçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması
 • DSavaşların ve göçlerin daha fazla olması

8.Soru

Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldı
Buna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangi­si olamaz?

 • ABilgi ve tecrübelerin aktarılması
 • BDüşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme
 • CHesapları kayıt altına alma
 • DDuyguların paylaşılması

9.Soru


 

"Haçlı Seferlerinde öğreni-len matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa haline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik."
Bu durumun,
I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması
II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi
III.Bilgi seviyesinin yükselmesi
sonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

10.Soru