Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme etkinliği bul, Türk Tarihinde Yolculuk, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Temmuz 2013 Pazar 05:53
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 09:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
113864
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 
A) Yeniçeri ocağının bozulması 
B) Medreselerin bozulması 
C) Tımar sisteminin çökmesi 
D) Avrupa ile etkileşim

Osmanlı Devleti’nde Hristiyan çocukların alınıp yetiştirilmesi esasına dayanan devşirme sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek 
B) Güçlü bir eyalet ordusu meydana getirmek 
C) Padişaha sadık askerler yetiştirmek 
D) Türk unsurunu savaşlarda da azaltmamak

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askerî teşkilatı içinde yer almaz? 
A) Tımarlı sipahi 
B) Yeniçeri 
C) Abdal 
D) Akıncı

Anadolu’da Selçuklu kervansarayları özellikle Haçlı Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Anadolu’daki savaşların sona erdiği 
B) Anadolu’da güvenlikle ilgili sorunların olduğu 
C) Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlandığı 
D) Moğol istilasının Anadolu’ya yöneldiği

II. Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 
A) Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin 
B) Medreselerin kapatıldığının 
C) Mevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin 
D) Medrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biridir? 
A) Avrupa’nın üstünlüğü reddedilmiştir. 
B) Batılılaşma amacını taşımıştır. 
C) Sadece yönetici kadro ile sınırlı kalmıştır. 
D) Baskı ile uygulanmaya çalışılmıştır.

II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? 
A) Yeniçeri ocağının bozulduğuna 
B) Askerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına 
C) Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına 
D) Yeniçeri ocağının çağdışı kaldığına

Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Ahilerin Moğollarla savaştıklarına 
B) Uc bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna 
C) Uc bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna 
D) Ahilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır? 
A) Trabzon 
B) İstanbul 
C) Kıbrıs 
D) Kırım

Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) CoğraŞ konumu 
B) Anadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika 
C) Bizans’ın zayıf olması 
D) Yerleşik bir nüfusa sahip olması

Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 
A) Derebeyliklerin zayıflamasına 
B) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına 
C) Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına 
D) Kralların güç kaybetmesine

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır? 
A) Malazgirt Zaferi 
B) İlk Türk devletleri 
C) Moğol istilası 
D) Haçlı Seferleri

Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz? 
A) Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması 
B) Ticaretin halkın tek geçim kaynağı olması 
C) Ticaretin gelişmesinin amaçlanması 
D) Ticaretin özendirilmeye çalışılması