Test Çöz,7.sınıf türk tarihine yolculuk, türk tarihinde yolculuk 7.sınıf test, 7.sınıf türk tarihinde yolculuk ders notları, türk tarihinde yolculuk slayt, 7 sınıf sosyal bilgiler 3 ünite test, 7.sınıf türk tarihinde yolculuk test indir, 7 sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı özet, sosyal bilgiler 7. sınıf 4. ünite konu anlatımı, 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı pdf,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Kazanım Geliştirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5328
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Osmanlı Devleti’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı zamanla “Ülke padişahın ve oğullarının malıdır” şekline dönüşmüştür. 

I. Murat zamanında yapılan bu değişiklik hangi alanla ilgilidir? 

 

A) Hukuk 
B) Yönetim 
C) Eğitim 
D) Askeri 
Soru 2 
Osmanlı devlet teşkilatı tarafından oluşturulan aşağıdaki kurumlardan hangisi sosyal amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir? 
A) Divan-ı hümayun 
B) Tımar sistemi 
C) Darüşşifa 
D) Harem 
Soru 3 
Osmanlı Devleti’nin diğer Türk devletlerinden daha uzun süre varlığını devam ettirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cihat ve gaza anlayışı 
B) Coğrafi konumunun iyi olması 
C) Diğer Türk devletlerinin desteği 
D) Merkezi otoritenin güçlü olması 
Soru 4 
Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştiriken bir yandanda fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). 

Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? 

 

A) Osmanlı idaresi kalıcı hale geldi 
B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlandı 
C) Taht kavgaları önlendi 
D) Bölgenin Türkleşmesi sağlandı 
Soru 5 
Osmanlıdaki denizcililik faaliyetleri bizimle başladı. Elimizdeki donanma gücünden yararlanan Osmanlı tersane ve donanma kurdu. Böylece kısa zamanda denizlerde hakimiyet kurmaya başladı. 

Bu bilgiyi veren deniz askeri (levent) hangi beyliğe ait bir askerdir? 

 

A) Hamitoğulları 
B) Candaroğulları 
C) Menteşeoğulları 
D) Karesioğulları 
Soru 6 
İstanbul’un fethi sırasında surların ne kadar sağlam olursa olsun büyük toplar karşısında (şahi) yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalı krallarda bu topları kullanarak derebeyliklere son vermişlerdir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? 

 

A) Feodalitenin yıkılması 
B) Reform hareketlerinin başlaması 
C) Coğrafi Keşiflerin başlaması 
D) Kilisenin önem kaybetmesi 
Soru 7 
Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması 
B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi 
C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi 
D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu 
Soru 8 
Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kapıkulu Askerleri 
B) Tımarlı Sipahiler 
C) Eyalet Askerleri 
D) Yardımcı Birlikler 
Soru 9 
Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yaptırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un nüfus sayımı yaptırma amaçlarından biridir? 
A) Halkın eğitim durumunu belirlemek 
B) Gayrimüslüm halkın sayısını tespit etmek 
C) Asker sayısı ve vergi verecekleri tespit etmek 
D) Köy nüfusunu belirlemek 
Soru 10 
Osmanlı donanması, 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti. Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar. 

Bu bilgilere dayanarak, 

I. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. 

II. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz’de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. 

III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş lerdir. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

 

A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 11 
Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti. 

Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? 

 

A) Maliye Bakanı 
B) Adalet Bakanı 
C) Milli Eğitim Bakanı 
D) Başbakan 
Soru 12 
Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. 

Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? 

 

A) Osmanlının hoşgörü ve birlikte yaşama isteğine önem verdiği 
B) Fatih Sultan Mehmet’in halka kısıtlamalar getirdiği 
C) Osmanlının halkı koruma altına aldığı 
D) Osmanlıda farklılıklara saygı duyulduğu